Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Święto ku czci Matki Bożej Królowej Wszystkich

HM7A00603 października cerkiew Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przyjęła licznie zgromadzonych wiernych, którzy przybyli na wspólną modlitwę przed ikoną Matki Bożej Królowej Wszystkich. Parafialną tradycją stała się organizacja święta w pierwszą niedzielę października. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Królowej Wszystkich już od dawna stało się drugim świętem parafii.

Uroczystości modlitewne rozpoczęły się sobotnim nabożeństwem wieczornym, w którym uczestniczyli duchowni ze skitu w Odrynkach, białostockich parafii św. Jana Teologa, św. Jerzego i św. Pantelejmona.

Świąteczna niedziela rozpoczęła się oświęceniem wody w kapliczce, które sprawował prot. Mateusz Kiczko. O godz. 9.30 duchowieństwo oraz wierni powitali zwierzchnika diecezji, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, który przewodniczył Boskiej Liturgii. W sprawowanej przez Arcybiskupa Jakuba Boskiej Liturgii uczestniczyli duchowni parafii oraz przybyli na uroczystości goście: o. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, o. mitrat Anatol Ławreszuk, rezydent parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, o. mitrat Andrzej Bierezowiec, rezydent parafii Św. Ducha w Białymstoku, prot. Paweł Łapiński, wikariusz parafii św. Piotra i Pawła w Wasilkowie, prot. Jan Wołkowycki dyrektor Prawosławnego Domu Miłosierdzia Samarytanin w Hajnówce, prot. Piotr Augustyńczuk proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach, prot. Michał Czykwin i prot. Adam Jakuc, wikariusze parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, o. Piotr Omelczuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku, o. Ivan Nikulin, wikariusz parafii św. Jerzego w Białymstoku, o. Piotr Makal, wikariusz parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku, o. Dariusz Sulima, proboszcz parafii św. Mikołaja w Ornecie oraz protodiakon Wiaczesław Perek z parafii katedralnej św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa, po raz pierwszy śpiewały trzy parafialne chóry. Chórem dziecięcym dyrygowała p. Aleksandra Pawluczuk, chórem młodzieżowym - lektor Milosz Bogić, zaś chórem parafialnym - dyrygenci p. Dawid Jakubowski i p. Iwona Randhawa.

Homilię w czasie Liturgii wygłosił o. Piotr Makal. Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja i molebień przed ikoną Matki Bożej. Na zakończenie uroczystości z duszpasterskim słowem do duchowieństwa i zgromadzonych wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub, który podkreślił znaczenie wiary i wierności Bogu, która wyraża się w dobrowolnym przyjęciu krzyża i wypełnianiu woli Bożej. Świąteczne nabożeństwa zakończyły się podziękowaniami proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego prot. Marka Ławreszuka skierowanymi dla Arcybiskupa Jakuba, przybyłego duchowieństwa oraz wszystkich zebranych w cerkwi wiernych za wspólną modlitwę.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu przygotowanego przez Justynę Korolko.

  

Święto ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich

3 października 2021. Fot. Justyna Korolko

Święto ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich