Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Nowy diakon w naszej parafii

Dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego ks. Gabriel Masalski z dniem 11 października 2021 roku został mianowany diakonem nadetatowym w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nowemu duchownemu życzymy wielu łask Bożych oraz radości ze służby przed tronem Najwyższego. 

a.jpg

Ks. diakon Gabriel Masalski urodził się 27 kwietnia 1996 r. w Białymstoku w rodzinie Marka i Anny Masalskich.Po ukończeniu VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął naukę w Grecji, gdzie w 2017 r. ukończył studium języka nowogreckiego wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach. W roku 2020 ukończył Prawosławne Seminarium w Warszawie obroną pracy licencjackiej pt.: „Duchowe i kanoniczne uwarunkowania stanu kapłańskiego w pismach wybranych Ojców Kościoła”. W roku 2021 ukończył studia podyplomowe Administracji Państwowej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2020 roku jest studentem studiów magisterskich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

19 sierpnia 2016 r. przyjął chirotesję lektorską z rąk arcybiskupa Jakuba. 15 września 2019 r. otrzymał sakrament małżeństwa z Sylwią Turczyniak, a 19 września 2021 w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy przyjął święcenia diakońskie z rąk Jego Eksclencji Arcybiskupa Jakuba. Od 2021 roku jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku.

b.jpg