Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wspólna inicjatywa parafialnych chórów - zaproszenie

Z radością i prawdziwą przyjemnością zapraszamy wszystkich na premierę płyty trzech chórów parafialnych: dziecięcego, młodzieżowego i parafialnego.

Dyrygenci i chórzyści poświęcili ostatnie miesiące na przygotowanie wspólnego repertuaru pieśni liturgicznych, którymi wychwalają Boga. Tak powstała wyjątkowa, wielopokoleniowa i wielokulturowa płyta pt. Tobie przynależy wszelka chwała. Niniejsza płyta przedstawia śpiew liturgiczny trzech chórów Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Śpiewną ofiarę Bogu składają kolejne pokolenia: dzieci, młodzież i ludzie dorośli. Każdy z chórzystów odnalazł w sobie talent i rozwija go na chwałę Bogu.

Treść płyty jest skoncentrowana wokół fundamentów prawosławnej wspólnotowości. Tematyka kolejnych modlitw nawiązuje do Boskiej Liturgii, centralnego i najważniejszego nabożeństwa cyklu dobowego. Poszczególne hymny akcentują szczególne wydarzenie roku liturgicznego, święto Paschy Chrystusowej, czyli Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, centralne i najważniejsze święto cyklu rocznego.

Przedstawione na płycie utwory koncentrują Odbiorców na fundamentalnym celu modlitwy - wychwaleniu Boga, na fundamentalnym celu życia człowieka - zjednoczeniu z Bogiem w misterium Eucharystii dokonywanym podczas Boskiej Liturgii i na fundamentalnym wydarzeniu w dziejach ludzkości - zbawiennej ofierze Bogoczłowieka dokonanej w noc paschalną.

Prezentowane pieśni akcentują jeszcze jeden fundamentalny aspekt Prawosławia, a mianowicie jego powszechność. Modlitwy i ich melodie pochodzą z różnych epok i różnych prawosławnych tradycji liturgicznych. Obok monodii i śpiewu wielogłosowego, melodii liturgicznych pierwszego tysiąclecia, przedstawiono również współczesne wielogłowe opracowania, melodie monastyczne i katedralne, śpiewane dodatkowo w różnych językach. Wszystko to, mamy taką nadzieję, pozwala zrozumieć, iż śpiew liturgiczny Cerkwi ukazuje powszechność i bezgraniczność wiary prawosławnej.

Ze względu na ograniczenia covidowe postanowiliśmy, aby wspólne dzieło chórzystów zostało zaprezentowane w bezpieczny sposób. Zrezygnowaliśmy z koncertu, na którym zgromadziłoby się wielu wiernych na rzecz premiery online.

Szczegóły dotyczące wydarzenia zostały przedstawione na załączonym niżej plakacie.

Tobie przynalezy wszelka chwala online plakat A3

Zapraszamy do wysłuchania premierowego koncertu, który zostanie transmitowany na antenie Radia Orthodoxia i na stronach internetowych Radia i Parafii.

Zapraszamy również na premierowe wykonanie utworów cerkiewnych, które odbędzie się podczas Boskiej Liturgii w niedzielę 21 listopada o godz. 10.00. Podczas tego nabożeństwa będą śpiewały trzy chóry parafialne. Tego dnia odbędzie się również premiera płyty CD.