Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Harmonogram nabożeństw - styczeń 2022

1 stycznia sobota

0.00 Boska Liturgia i molebień

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

2 stycznia niedziela

Św. Jana z Kronsztadu

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

5 stycznia środa

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

6 stycznia czwartek

Wigilia święta Narodzenia Chrystusa — dzień postny

8.00 czasy, typika i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

22.00 całonocne czuwanie (wielkie powieczerze i jutrznia)

 

7 stycznia piątek

Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa

0.00 Boska Liturgia

9.00 Boska Liturgia

14.00 wielka wieczernia

od 7 do 18 stycznia „święte dni” - nie ma postu w środy i piątki

 

8 stycznia sobota

Sobór Najświętszej Bogarodzicy

9.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

9 stycznia niedziela

Św. Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba, Brata Pańskiego. Ap. pierwszego męczennika Stefana

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

12 stycznia środa

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

13 stycznia czwartek

17.00 całonocne czuwanie

 

14 stycznia piątek

Święto Obrzezania Pańskiego, św. Bazylego Wielkiego Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej

8.00 Boska Liturgia

 

15 stycznia sobota

Św. Serafina z Sarowa

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

16 stycznia niedziela

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Serafina z Sarowa

 

18 stycznia wtorek

Wigilia święta Objawienia Pańskiego – dzień postny

8.00 królewskie godziny, typika, Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i wielkie oświęcenie wody

17.00 całonocne czuwanie (powieczerze, litia, jutrznia)

 

19 stycznia środa

Święto Objawienia Pańskiego

9.00 Boska Liturgia i wielkie oświęcenie wody

17.00 wielka wieczernia

 

20 stycznia czwartek

Sobór św. Jana Chrzciciela

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

21 stycznia piątek

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

22 stycznia sobota

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

23 stycznia niedziela

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Atanazego Brzeskiego

 

24 stycznia poniedziałek

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

25 stycznia wtorek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

26 stycznia środa

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

27 stycznia czwartek

Zakończenie święta Objawienia Pańskiego

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

28 stycznia piątek

8.00 Boska Liturgia

 

29 stycznia sobota

Oddawanie Czci Okowom św. Apostoła Piotra

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

30 stycznia niedziela

Św. Antoniego Wielkiego

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst za zmarłych i panichida