Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wielka wieczernia święta Objawienia Pańskiego

19 stycznia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sprawowana była wielka wieczernia rozpoczynająca drugi dzień święta Chrztu Pańskiego. Nabożeństwo sprawowane było w ramach Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Z powodu choroby Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, wieczerni przewodniczył dziekan białostocki ks. mitrat Jerzy Boreczko.
Tuż przed rozpoczęciem wieczornego nabożeństwa do świątyni przybyli: ks. abp Józef Guzdek, metropolita białostocki wraz z towarzyszącymi mu duchownymi z Kościoła rzymskokatolickiego oraz ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wszystkich przybyłych na nabożeństwo przywitał proboszcz parafii ks. prot. Marek Ławreszuk.

Podczas nabożeństwa wznoszone były gorliwe modlitwy o pomnożenie miłości wśród chrześcijan. Wśród wezwań ektenii można było usłyszeć m.in. prośby o zakorzenienie w ludzkich sercach nowego przykazania o wzajemnej miłości, o wykorzenienie nienawiści, zawiści, wrogości i wszystkich pozostałych żądz, które niszczą miłość braterską, o wykorzenienie żądzy miłości własnej i rozwinięcie cnoty miłości braterskiej.

Po zakończonym nabożeństwie okolicznościową homilię wygłosił ks. abp. Józef Guzdek. Hierarcha Kościoła rzymskokatolickiego podkreślał, że Boże Narodzenie jest czasem spotkania się dwóch odmiennych postaw: pokory i pychy. Uosobieniem pokory jest Jezus, Syn Boży, Pan wszechświata, który przyszedł na świat w niesprzyjających okolicznościach, przyjmując ubóstwo i odrzucenie, a także Mędrcy ze Wschodu, którzy „nie rozsiedli się wygodnie w fotelu wiedzy i mądrości, ale z pokorą nieustannie jej poszukiwali. Dzięki pokorze zachowali otwartość na to, co nowe, co jeszcze nieznane”. Uosobieniem pychy był zaś Herod, który „strzegł swej władzy z chorobliwą zazdrością i podejrzliwością”.
Arcybiskup zachęcał zgromadzonych na wspólnej modlitwie do postawienia sobie zasadniczego pytania: „Którego z nich chcielibyśmy naśladować? Za którym z królów chcielibyśmy iść przez życie?”. I dalej, nawiązując do tekstu odczytanej Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z matką synów Zebedeusza, która prosiła, aby jej synowie dostąpili zaszczytu udziału we władzy Syna Bożego, wskazywał, że istotą władzy nie są zaszczyty lecz służba.
„Nasz świat zwaśniony, podzielony i targany konfliktami zbrojnymi, niestety, czasem także sporami religijnymi, pragnie pokornych przywódców, którzy będą służyć sprawie pokoju i pojednania. Warto więc ponownie odkryć, że wzorem dobrego, odpowiedzialnego przywódcy jest Jezus – Książę Pokoju narodzony w Betlejem, który pragnie, aby «wszyscy stanowili jedno»” – mówił.
Ks. abp zaznaczył, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa przez praktykowanie w świecie i w Kościele Jego pokornej postawy. „Chrystus jest Tym, który przychodzi, aby służyć, nie zaś aby Jemu służono. Pamiętajmy o przestrodze zapisanej w Pierwszym Liście św. Piotra, że «Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje»” – przypominał.
„Zarówno w przeszłości, jak i dziś, tak wiele podziałów rodzinach, we wspólnotach narodowych i relacjach pomiędzy narodami, a także w Kościele zostało spowodowanych pragnieniem posiadania władzy, troską o dominację i zdobywanie własnych korzyści” – stwierdził.
„Jeśli chrześcijanie będą naśladować służebne przywództwo Chrystusa, jest nadzieja, że podziały w świecie i w Kościele zostaną przezwyciężone. Pamiętajmy jednak, że pragnąc przemiany świata, należy zaczynać od siebie. Jeśli chcemy, aby świat stał się choć odrobinę lepszy, aby zostały zasypane rowy i zburzone mury podziałów – także między chrześcijanami, musimy zacząć od przemiany naszego serca na wzór pokornego serca Jezusa” – zaapelował na zakończenie abp Guzdek.
W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli również zaproszeni goście: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, zastępcy Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński i Adam Musiuk, przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Łukasz Prokorym, radni miejscy oraz dyrektorzy szkół działających na terenie parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
 
 
 
Galeria zdjęć:
 
 

Wielka wieczernia święta Objawienia Pańskiego

Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

19 stycznia 2022. Fot. Jan Ławreszuk

Wielka wieczernia święta Objawienia Pańskiego