Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Święto Antypaschy 2022

1antypascha22-13.jpg maja, w drugą Niedzielę po święcie Paschy, zwaną Antypaschą, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni miasta Białegostoku na czele z dziekanem białostockim ks.  mitratem Jerzym Boreczko.

Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy Niedzieli Antypaschy, z okolicznościową homilią wystąpił wikariusz parafii Hagia Sophia w Białymstoku ks. prot. Mikołaj Kalina. Po zakończonej Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta paschalna procesja wokół świątyni poświęconej Zmartwychwstaniu Pańskiemu.

Za kończenie Arcybiskup Jakub powiedział m.in. że Jezus Chrystus kroczy przez całe nasze życie obok każdego z nas.  To od nas zależy czy będziemy chcieli z nim porozmawiać i w konsekwencji uwierzyć w niego jak Boga. To od nas zależy czy będziemy się chcieli porozmawiać z Chrystusem o naszej wierze w zmartwychwstanie czy trudnościach życiowych. Arcypasterz jako przykład takiej rozmowy podał podróż Łukasza i Kleofasa do Emaus, podczas której spotkali oni innego podróżnego. Tym wędrowcem jak się później okazało był sam Jezus Chrystus. Pomimo że Chrystus przez całą drogę opowiadał przykładami ze Starego Testamentu o samym sobie, apostołowie nie poznali swego Nauczyciela. O tym, że rozmawiali z zmartwychwstałym Zbawicielem przekonali się dopiero podczas kiedy Chrystus przełamywał chleb.

protodiakon Wiaczesław Perek

GALERIA ZDJĘĆ

foto. Jan Ławreszuk