Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Koncert w Białymstoku - Kondakion o nawróconej

plakat schola LargeW ubiegłą niedzielę, w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku miało miejsce unikalnie wydarzenie. Zespół „Schola Wegaty” wraz ze śpiewakami z Ukrainy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku pod dyrygenturą Marcina Abijskiego wykonał bizantyjski hymn św. Romana Melodosa „Kondakion o nawróconej”.

Koncert był nietypowy nie tylko ze względu na rzadko słyszane w cerkwi bizantyjskie brzmienie - pieśni zostały wykonane przy zgaszonych światłach oraz bez nagłośnienia – jedynie przy blasku świec, co miało być nawiązaniem do praktyki nabożeństw chrześcijan pierwszych wieków – w słowie wstępu wyjaśnił proboszcz parafii o. Marek Ławreszuk.

Co ciekawe – kanon został wykonany w języku polskim, aby można było skupić się na bardzo pięknym i głębokim tekście, a nie na muzyce - wyjaśnił dyrygent. Tłumaczenia dokonał członek zespołu - muzyk, językoznawca i tłumacz - Maciej Kaziński z Proszowej.

Premiera kondakionu miała miejsce 14 października 2016 roku, w Cerkwi Porowskiej w Bielsku Podlaskim po wieczerni święta Opieki Matki Bożej (które jest dniem wspomnienia Romana Melodosa, zwanego na Podlasiu Sładkopiewcem).

"Kondakion o nawróconej" to hymn liturgiczny nabożeństwa Wielkiej Środy, który opowiada o nawróceniu jawnogrzesznicy, zakupieniu przez nią olejku i maści u sprzedawcy wonności, jej spotkaniu z Jezusem Chrystusem w domu faryzeusza Szymona, namaszczeniu stóp Zbawiciela oraz odparciu zarzutów faryzeusza przez Jezusa i odpuszczeniu grzechów.

Oryginalna muzyka kondakionów św. Romana nie przetrwała do naszych czasów. Trudnego zadania skomponowania nowej bizantyjskiej muzyki do zapomnianego, starożytnego tekstu liturgicznego, podjął się muzykolog i śpiewak, dr Marcin Abijski.

Schola Wegaty – jako zespół działający w ramach Stowarzyszenia „Wegajty” niedaleko Olsztyna powstała w styczniu 1994 roku. Tworzą go śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną.

Marcin Abijski – muzykolog, śpiewak, absolwent greckich szkół teologicznych i muzycznych, znany z autorstwa grecko-bizantyjskiej muzyki do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy” pióra ks. Józefa Maja. Podjął się trudnego zadania skomponowania nowej bizantyjskiej muzyki do tego zapomnianego, starożytnego tekstu.

Roman Melodos (pieśniarz) – urodził się ok. 490 r. w Emesie, obecnie Hims w Syrii, zmarł ok. 555 e. w Konstantynopolu. Jeszcze przez Kościół niepodzielony uznany został za świętego. Ten wielki bizantyjski poeta religijny tworzył za czasów cesarza Justyniana I. Był autorem niezliczonych kondakionów – liturgicznych hymnów poświęconych różnym świętom, postaciom biblijnym i wydarzeniom.

Powstanie kondakionu ma związek z rozbudowywaniem liturgii w VI wieku, gdy kultura bizantyjska osiągnęła okres wielkiego rozkwitu. Wielkie budowle sakralne, jak Kościół Mądrości Bożej w Konstantynopolu, musiały mieć swe odzwierciedlenie we wspaniałości liturgii. Słowo „kondakion” oznaczało pierwotnie drążek, na którym nawinięty był zwój, z którym śpiewak stawał przed wiernymi, później zwój pisma z pieśnią religijną, wreszcie samą pieść religijną.

Konadakion jest dramatyzowaną poetycką homilią, pisaną grecką prozą metryczną, śpiewaną przez kantorów i dwa chóry antyfonalnie na przemian. Liturgicznie związany był z nabożeństwem jutrzni, kiedy to w wigilię świąt i uroczystości śpiewany był po melorecytacji Ewangelii. W celu uroczystego zaśpiewania kondakionu kantorzy wchodzili na wysoką ambonę, która w starożytnych bazylikach umieszczona była na głównej osi świątyni, pośrodku nawy kościoła pod centralną kopułą. Śpiewowi solistów wtórowały dwa chóry, rozmieszczone po dwóch stronach ambony, od strony prezbiterium.