Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Rozpoczynamy warsztaty śpiewu cerkiewnego dla dzieci

3 czerwca b.r. w naszej parafii rozpoczęły się warsztaty śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży.

Warsztawy to bezpłatny otwarty projekt o charakterze regionalnym, a jego głównym celem jest integracja społeczna: lokalnej społeczności i rodzin uchodźców i imigrantów, którzy przebywają w na terenie Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, zarówno rdzennych mieszkańców osiedli z terenu naszej parafii jak i gości z Ukrainy. W grupie znaleźli się członkowie chóru dziecięcego jak też dzieci i młodzież, która nigdy wcześniej nie śpiewała w chórze cerkiewnym.

Warsztaty śpiewu cerkiewnego prowadzi dyrygentka chóru dziecięcego parafii; pedagog z wykształceniem muzycznym i artystka chóru w Operze i Filharmonii Warszawskiej p. Aleksandra Pawluczuk.

W ramach warszatów, w niedzielę 5 czerwca odbędzie się wyjazd dzieci i młodzieży do Monasteru św. Katarzyny w Zaleszanach, gdzie będą śpiewały podczas niedzielnej Boskiej Liturgii.

 

logo jpegProjekt warsztatów uzyskał dofinansowanie Zarządu Województwa Podlaskiego.