Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Integracyjne warsztaty śpiewu cerkiewnego

Zapraszamy na fotoreportaż z odbywających się w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku warszatów śpiewu cerkiewnego. Warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat rozpoczęły się 3 czerwca b.r. i zgromadziły 55 uczestników.

To bezpłatny otwarty projekt o charakterze regionalnym, którego jego głównym celem jest integracja społeczna: lokalnej społeczności i rodzin uchodźców i imigrantów.

Naukę śpiewu i zajęcia integracyjne prowadzi pani Aleksandra Pawluczuk, dyrygentka chóru dziecięcego parafii, pedagog z wykształceniem muzycznym i artystka Filharmonii Narodowej.

Warsztaty odbywają się w świetlicy parafialnej w Białymstoku.

5 czerwca b.r., w ramach prowadzonych warsztatów, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne podczas Boskiej Liturgii w Monasterze św. Katarzyny w Zaleszanach. Po nabożeństwie odbylo się ciekawe i pouczające spotkanie z igumenią monasteru, matuszką Katarzyną. Tego samego dnia dzieci odwiedzily Monaster św. Dymitra w Sakach, Rezerwat Pokazowy w Białowieży oraz cerkiew św. Mikołaja w Białowieży. Zorganizowany w ramach warsztatów wyjazd stał się doskonałym elementem integrującym dzieci. Nasi goście z Ukrainy bawili się wspólnie z rówieśnikami z Białegostoku i wspólnie poznawali piękne miejsca naszego województwa.

Spotkania warsztatowe w parafii zakończą się 30 czerwca.

Warsztaty odbywają się dzięki finansowemu wsparciu Województwa Podlaskiego. Organizatorzy warszatów dziękują władzom Województwa Podlaskiego za pomoc w ich realizacji.

Serdeczne podziękowania składamy: igumenii Monasteru św. Katarzyny w Zaleszanach, matuszce Katarzynie i siostrom monasteru; ojcowi igumenowi Włodzimierzowi Dejneko z Monasteru św. Dymitra w Sakach, proboszczowi Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białowieży oraz wikariuszowi tejże parafii o. Remigiuszowi Sosnowemu; komendantowi Straży Granicznej w Białowieży oraz wolontariuszom z parafii, którzy pomogali podczas wyjazdu.

 

 

Fotoreportaż z warsztatów i występu dzieci autorstwa: Justyny Korolko, Krzysztofa Bruczko i Jana Ławreszuka.

Kliknięcie na zdjęcie przeniesie do fotogalerii parafii w serwisie Flickr.

 

 

 

Warsztaty śpiewu cerkiewnego

Czerwiec 2022. Fot. Justyna Korolko, Krzysztof Bruczko i Jan Ławreszuk

Warsztaty śpiewu cerkiewnego