Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Harmonogram nabożeństw. Styczeń 2023

Harmonogram nabożeństw – styczeń 2023

1 stycznia niedziela
Niedziela Świętych Ojców
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

4 stycznia środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

5 stycznia czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

6 stycznia piątek
Wigilia święta Narodzenia Chrystusa
7.00 godziny, typika i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
22.00 całonocne czuwanie (wielkie powieczerze i jutrznia)

7 stycznia sobota
Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa
0.00 całonocne czuwanie i Boska Liturgia
9.00 Boska Liturgia
17.00 wielka wieczernia i jutrznia

8 stycznia niedziela
Sobór Najświętszej Bogarodzicy
Św. Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba, Brata Pańskiego.
Ap. i pierwszego męczennika Stefana
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

9 stycznia poniedziałek
Św. męczennika arcydiakona Stefana
8.00 Boska Liturgia

11 stycznia środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

12 stycznia czwartek
17:00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

13 stycznia piątek
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

14 stycznia sobota
Święto Obrzezania Pańskiego, św. Bazylego Wielkiego Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej
8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 całonocne czuwanie

15 stycznia niedziela
Św. Serafina z Sarowa
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Serafina z Sarowa

18 stycznia środa
Wigilia święta Objawienia Pańskiego
7.00 królewskie godziny, typika, Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i wielkie oświęcenie wody
17.00 całonocne czuwanie (powieczerze, litia, jutrznia)

19 stycznia czwartek
Święto Objawienia Pańskiego
9.00 Boska Liturgia i wielkie oświęcenie wody
17.00 wielka wieczernia

20 stycznia piątek
Sobór św. Jana Chrzciciela
8.00 Boska Liturgia

21 stycznia sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

23 stycznia niedziela
8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Atanazego Brzeskiego

25 stycznia środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

26 stycznia czwartek
Zakończenie święta Objawienia Pańskiego
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

27 stycznia piątek
8.00 Boska Liturgia

28 stycznia sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

29 stycznia niedziela
Oddawanie Czci Okowom św. Apostoła Piotra
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst za zmarłych i panichida