Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Harmonogram nabożeństw - luty 2023

1 lutego        środa

8.00              Boska Liturgia

17.00            akatyst św. Nektariusza

 

2 lutego        czwartek

17.00            akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

3 lutego        piątek

8.00              Boska Liturgia

 

4 lutego        sobota

8.00              Boska Liturgia

17.00            całonocne czuwanie

 

5 lutego        niedziela

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

8.00              Boska Liturgia

10.00            Boska Liturgia

17.00            akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

8 lutego        środa

8.00              Boska Liturgia

17.00            akatyst św. Nektariusza

 

9 lutego        czwartek

17.00            akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

10 lutego      piątek

8.00              Boska Liturgia

 

11 lutego      sobota

8.00              Boska Liturgia

17.00            całonocne czuwanie

 

12 lutego      niedziela

Niedziela o Synu Marnotrawnym. Sobór Trzech Wielkich Hierarchów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma

8.00              Boska Liturgia

10.00            Boska Liturgia

17.00            akatyst św. Atanazego Brzeskiego

 

14 lutego      wtorek

17.00            całonocne czuwanie

 

15 lutego      środa

Spotkanie Pańskie

5.30              Boska Liturgia

9.00              Boska Liturgia

17.00            akatyst św. Nektariusza

 

16 lutego      czwartek

17.00            akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

17 lutego      piątek

Mnicha męczennika Antoniego Supraskiego

8.00              Boska Liturgia

 

18 lutego      sobota

Sobota Rodzicielska. Mięsopustna

8.00              Boska Liturgia i panichida

17.00            całonocne czuwanie

 

19 lutego      niedziela

Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Mięsopustna

8.00              Boska Liturgia

10.00            Boska Liturgia

17.00            akatyst za zmarłych i panichida

 

22 lutego      środa

17.00            akatyst św. Nektariusza

 

23 lutego      czwartek

17.00            akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

25 lutego      sobota

Świętych Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się

8.00              Boska Liturgia i panichida w intencji ś.p. o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

17.00            całonocne czuwanie

 

26 lutego      niedziela

Niedziela Przebaczenia. Niedziela Seropustna. Wspomnienie wypędzenia Adama z Raju

8.00              Boska Liturgia

10.00            Boska Liturgia wieczernia z obrzędem przebaczenia

 

27 lutego      poniedziałek

Początek Wielkiego Postu

8.00              wielkopostne czasy i wieczernia

17.00            wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

 

28 lutego      wtorek

8.00              wielkopostne czasy i wieczernia

17.00            wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety