Aktualności

Szczegółowy program pobytu relikwii w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

ikonka podgladBracia i Siostry!

Zbliża się wyjątkowe wydarzenie w życiu naszej parafii - wizyta świętych relikwii hierarchy i cudotwórcy Nektariusza, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych. Zapraszamy wszystkich do udziału w sobotnich i niedzielnych nabożeństwach, do modlitwy przed świętymi relikwiami, do skłonienia kolan przed współczesnym cudotwórcą i lekarzem dusz i ciał. Przynieśmy przed ołtarz Najwyższego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo świętego Nektariusza, modlitwy i błagania za naszą wspólnotę, za chorych, cierpiących, samotnych i wszystkich tych, którzy są naszymi bliźnimi. Od czasu kanonizacji świętego biskupa Eginy, Bóg wielokrotnie objawił wielkie cuda wobec tych, którzy pielgrzymowali do relikwii świętego Nektariusza. Dzisiaj te relikwie pielgrzymują do nas.

Pamiętajmy o szczególnej modlitwie za naszych bliźnich cierpiących na raka. Święty Nektariusz, który sam przez lata cierpiał tą straszną chorobę, z miłością przyjmuje tych, którzy podobnie jak on, zostali doświadczeni chorobą onkologiczną.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program pobytu relikwii w naszej parafii.

Sobota 18 listopada

16.30 - przygotowanie do uroczystej procesji w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Zbiórka uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum przed świetlicą parafialną. Zapraszamy mężczyzn do wyjścia z chorągwiami. Dalej w kolejności wyruszy młodzież z bractwa, harcerze, uczniowie klas mundurowych oraz dzieci z zapalonymi lampionami. Zachęcamy wiernych do udziału w powitaniu i trzymaniu zapalonych świec.

16.45 - wyjście procesji wraz z chórem parafii i duchowieństwem pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba. Przejście do ulicy Sikorskiego, uroczyste powitanie relilkwii i wprowadzenie ich do cerkwi.

17.00 - całonocne czuwanie. Po rozpoczęciu nabożeństwa wierni będą mogli przystępować do relikwii św. Nektariusza. Dla bezpieczeństwa i zapewnienia spokoju w trakcie modlitwy wejście do świątyni będzie możliwe jedynie głównymi drzwiami. Boczne drzwi będą służyły wyłącznie do wyjścia i będą zabezpieczane przez członków rady parafialnej i wolontariuszy.

W trakcie całonocnego czuwania, wieczornych akatystów oraz porannych Liturgiii możliwe będzie przystąpienie do sakramentu spowiedzi. Przygotowane anałoje znajdują się z lewej (północnej) strony świątyni.

21.00 - akatyst z molebniem i czytaniem żywotu świętego Nektariusza. Nabożeństwo sprawowane przez duchowieństwo parafii świętego wielkomęczennika Pantelejmona w Białymstoku.

W trakcie akatystów i sprawowanych w niedzielny poranek Liturgii będą przyjmowane kartki z imionami "za zdrowie" oraz "za zmarłych".

23.00 - akatyst z molebniem i czytaniem żywotu świętego Nektariusza sprawowany w języku polskim. Nabożeństwo sprawowane przez duchowieństwo parafii świętego ap. Jana Teologa w Białymstoku.


Niedziela 19 listopada

0.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

7.00 - molebień i małe oświęcenie wody sprawowane w cerkwi

7.30 - Boska Liturgia - czytania apostolskie i Ewangelia w języku cerkiewnosłowiańskim i polskim.

9.30 - uroczyste powitanie Arcybiskupa Jakuba i greckiej delegacji z Metropolii Hydry, Spetses i Eginy. Procesyjne wyjście w kierunku domu parafialnego, powitanie gości i modlitewne przejście do cerkwi.

10.00 - BOSKA LITURGIA sprawowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba wraz ze zgromadzonym duchowieństwem. W trakcie Liturgii odbędzie się kapłańska chirotonia diakona Mateusza Kiczko. Liturgię zakończy molebień przed relikwiami świętego.

13.00 -  akatyst z molebniem i czytaniem żywotu świętego Nektariusza sprawowany w języku polskim. Nabożeństwo sprawowane przez duchowieństwo parafii świętego wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku.

15.00 -  akatyst z molebniem i czytaniem żywotu świętego Nektariusza sprawowany w języku polskim. Nabożeństwo sprawowane przez duchowieństwo parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

16.30 - pożegnanie relikwii. Wyjście z chorągwiami, w asyście młodzieży, wolontariuszy, chóru i duchowieństwa. Odjazd zaproszonych gości i świętych relikwii do katedry św. Mikołaja w Białymstoku.