Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Relikwie św. Nektariusza w parafii Zmartwychwstania Pańskiego

011Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy i na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, z monasteru Przenajświętszej Trójcy na greckiej wyspie Egina, w dniach 17-23 listopada 2017 przybyły relikwie św. hierarchy Nektariusza, metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy.

18 listopada o godz. 16.45 relikwie przybyły do białostockiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Relikwie, grecką delegację oraz cypryjskiego biskupa Grzegorza powitali Jego Ekscelencja Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, Jego Ekscelencja Andrzej, Biskup Supraski, licznie zgromadzone białostockie duchowieństwo oraz setki wiernych, którzy w uroczystej procesji przeszli do świątyni. Słowa powitania wygłosił arcybiskup Jakub, który z wdzięcznością zwrócił się do czcigodnych gości, którzy przywieźli ze sobą drogocenną świętość. Hierarcha wyraził szczególne podziękowania metropolicie Efremowi, albowiem to jego błogosławieństwo i zgoda doprowadziły do tej historycznej pielgrzymki relikwii do Polski. Gospodarz diecezji białostockiej i gdańskiej powitał również biskupa Grzegorza, który przybył do Białegostoku, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie przed relikwiami świętego. O godzinie 17 rozpoczęło się całonocne czuwanie. Wierni szczelnie zapełnili cerkiew. Po zakończonym nabożeństwie o godz. 21 odśpiewano akatyst ku czci świętego. Kolejny akatyst, o godz. 23 był sprawowany w języku polskim. W trakcie wszystkich nabożeństw w parafii Zmartwychwstania Pańskiego relikwie otaczał tłum wiernych. W nabożeństwie aktywnie uczestniczyli wolontariusze pełniący dyżur przy relikwiach. Obok białostockich duchownych relikwie otaczali przedstawiciele rady parafialnej, harcerze z 50 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych oraz uczniowie klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

 

W niedzielę 19 listopada o godz. 7 sprawowano małe oświęcenie wody, po którym rozpoczęto Boską Liturgię. O godz. 9.30 ze świątyni wyruszyła procesja, aby powitać gospodarza diecezji, Jego Ekscelencję arcybiskupa Jakuba. W progu świątyni hierarchę powitała młodzież parafialnego bractwa, członkowie rady parafialnej oraz duchowieństwo. O godzinie 10 rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia. W trakcie nabożeństwa arcybiskup Jakub sprawował sakrament kapłańskiej chirotonii diakona Mateusza Kiczko.

 

Zakończenie niedzielnego nabożeństwa miało podniosły charakter. Na prośbę proboszcza parafii prot. Marka Ławreszuka, grecka delegacja przywiozła cząstkę relikwii św. Nektariusza z Eginy, która z błogosławieństwa metropolity egińskiego Efrema została przekazana parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Bezcenny dar na ręce Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba przekazał archimandryta Amfilochiusz. Arcybiskup w imieniu wszystkich zgromadzonych podziękował Wszechmogącemu Bogu, greckiemu metropolicie oraz przybyłym duchownym. W krótkiej homilii przybliżył postać współczesnego świętego i cudotwórcy, który już za życia wsławił się pokorą, głęboką wiarą oraz gotowością pomocy wszystkim ludziom trapionym chorobami. Świętego Nektariusza przedstawił jako jednego z najbardziej znanych greckich świętych. Wspominając pielgrzymkę do monasteru Przenajświętszej Trójcy na Eginie, przypomniał o niektórych świadectwach dotyczących cudownego wstawiennictwa św. Nektariusza. W dowód wdzięczności przekazał członkom delegacji krzyże kapłańskie oraz Chełmską ikonę Matki Boskiej. Cząsteczka relikwii świętego została przekazana proboszczowi parafii, który również wyraził swą bezmierną wdzięczność i przekazał za pośrednictwem greckiej delegacji dar metropolicie Efremowi - biskupią panagiję z ikoną Matki Boskiej Wszechkrólowej oraz pamiątkowe albumy dla członków delegacji. Arcybiskup Jakub pozdrowił również o. Mateusza Kiczko, któremu życzył sił, zapału, szczerej wiary i błogosławieństwa bożego w trudnej i odpowiedzialnej służbie kapłańskiej.

 

Po uroczystej Liturgii w parafii sprawowano akatysty o godz. 13 i 15. W trakcie każdego ze śpiewanych akatystów czytany był żywot świętego Nektariusza. Wierni przebywali w świątyni do godziny 16.30 kiedy relikwie zostały uroczyście pożegnane w cerkwi i wraz z delegacją przejechały do soboru św. Mikołaja.