Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wizyta relikwii św. Nektariusza.

006

W dniach 18 – 19 listopada nasza parafia obchodziła ważne, historyczne, wydarzenia. Przygotowania do tak istotnych chwil trwały już od wielu miesięcy. Wszyscy, zarówno duchowieństwo, jak i parafianie bardzo intensywnie pracowali, aby efekt końcowy mógł być na miarę oczekiwań. W sobotę 18 listopada do bram naszej cerkwi zawitały relikwie Świętego Nektariusza z Eginy.Wydarzenie to było tym bardziej uroczyste, że relikwie świętego bardzo rzadko opuszczają miejsce swojego spoczynku w Grecji. Dodatkowym bardzo podniosłym elementem jest fakt, że w naszej parafii dotychczas nie były organizowane wizyty relikwii, zwykle odbywało się to w cerkwi katedralnej Świętego Mikołaja. Wieczorem około godziny 16.30 wszyscy, którzy chcieli pokłonić się relikwiom zgromadzili się tłumnie przed cerkwią. Pomimo wieczornego listopadowego chłodu, serca i umysły wszystkich zwrócone były ku modlitwie do Świętego Nektariusza.

 

Każdy przyszedł z jakąś prośbą. Jedni prosili o zdrowie dla siebie, inni o zdrowie dla kogoś bliskiego. Wszyscy z wiarą, że Święty wspomoże w cierpieniu, złagodzi ból. Bo wszyscy już wcześniej słyszeli, że to wielki święty i, że pomaga, szczególnie tym przewlekle chorym na nowotwór. Wierni i duchowieństwo utworzyli szpaler aby móc godnie powitać naszych gości z Grecji. Dywan kwiatów słał się od bramy aż po wejście do świątyni. Dziewczynki w białych chusteczkach trzymały lampiony, chłopcy prysłużnicy, godnie reprezentowali naszą cerkiewną młodzież, panowie trzymali chorągwie. W ten piękny dostojny obraz wpisał się unoszący się nad głowami wszystkich śpiew troparionu i kondakionu wykonywany przez chór. Nareszcie nadszedł długo oczekiwany moment. Do bram cerkwi zawitały relikwie świętego. Wszyscy razem udaliśmy się do świątyni, gdzie odbyło się nabożeństwo wieczorne sprawowane przez trzech hierarchów: Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, gospodarza uroczystości Władykę Supraskiego Andrzeja ,oraz Władykę Mesaoryjskiego Grzegorza z Cypru.

026

 

 

 

 

 

 

 

Wieczorem odprawione zostały Akatysty ku czci Świętego Nektariusza, które wraz ze swoim duchowieństwem odśpiewały chóry z zaprzyjaźnionych parafii. Odczytano również żywot świętego. Tego wieczora na spotkanie ze świętym przybyło mnóstwo wiernych nie tylko z naszych białostockich parafii. Przy relikwiach zgromadziło się wielu duchownych.

033

 

 

 

 

 

 

 

Następnego dnia podczas Liturgii Świętej odbyło się ważne wydarzenie dla naszej parafii. W trakcie nabożeństwa sprawowanego przez Władykę Jakuba miała miejsce chirotonia diakona Mateusza Kiczko. Wydarzenie miało to charakter szczególnie podniosły, ponieważ ojciec Mateusz wychował się w naszej parafii i jest z nią bardzo związany już od dziecięcych lat, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w życiu duchowym jako prysłużnik. Po raz pierwszy w historii naszej parafii miało miejsce wyświęcenie na duchownego.

050

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo niedzielne miało charakter bardzo uroczysty i podniosły. Wielu wiernych wzięło w nim udział. Na zakończenie Liturgii Świętej nie zabrakło podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do obecności relikwii w naszej parafii. Podziękowania skierowane były również do wiernych i duchowieństwa, którzy w szczególny sposób zadbali o godne ugoszczenie naszych gości z Grecji. Zaproszeni goście otrzymali drobne upominki na pamiątkę wizyty w naszych skromnych progach. W niedzielne popołudnie odczytany dwukrotnie został żywot Świętego Nektariusza, a także odśpiewano Akatyst Świętemu Nektariuszowi. Wieczorem około godziny 17.00 wierni i duchowieństwo pożegnali relikwie świętego. Te dwa dni obfitujące w niezwykłe dla naszej parafii uroczystości były czasem modlitwy, refleksji nad własną życiową drogą, a także próbą wiary nad tym co święte. Każdy z nas uczestniczący w nabożeństwach zapewne nieraz jeszcze wspomni miniony czas, pochyli się nad hagiografią świętego i zastanowi nad istotą jego życiowej drogi wiodącej ku świętości. Te chwile, spotkanie ze świętym, które już za nami wspominać będziemy z rozrzewnieniem. Tym bardziej stał się On dla nam bliski, że w naszej cerkwi znajduje się ikona Świętego Nektariusza, i relikwiarz, w którym pozostawiono cząsteczkę moszczy świętego. To wielka radość i błogosławieństwo dla wszystkich wiernych naszej parafii, że mamy szczęście posiadać u siebie ten wielki dar. To też wielka odpowiedzialność, która niesie za sobą obowiązek oddawania czci temu świętemu. Od tej pory w naszej parafii odbywać się będzie w każdą środę Akatyst Świętemo Nektariuszowi. Upojeni wielką łaską Świętego Nektariusza z Eginy będziemy modlić się do niego.

Urszula Czykwin zdj. Adam Bruczko

092