Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Zaproszenie na święto ikony Matki Bożej Wszechkrólowej

Niezbywalną tradycją naszej parafii stały się uroczyste modlitwy ku czci Najświętszej Bogurodzicy, wznoszone w naszej cerkwi w pierwszą niedzielę października. To święto naszej cudownej ikony Bogurodzicy Wszechkrólowej, która przybyła do naszej cerkwi w pierwszych latach budowy i stała się duchowym oknem, przez które wierni składają swe prośby, błagania i intencje przed tron Matki Bożej i Wszechmogącego Boga.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy w dniu święta ikony Matki Bożej Wszechkrólowej, które odbędą się 31 września i 1 października. Wspólnie wzniesiemy modlitwy za Was i Waszych bliskich. Niech ten dzień będzie Bogiem błogosławiony, a Miłosierny i Szczodrobliwy Zbawiciel wszystkim nam pozwoli spotkać się na wspólnej modlitwie w naszej cerkwi.

duchowni parafii

 

Program świątecznych uroczystości

30 września – sobota
17.00 - całonocne czuwanie

1 października – niedziela
ŚWIĘTO IKONY MATKI BOŻEJ WSZEKRÓLOWEJ
8.30 – małe oświęcenie wody
10.00 – Boska Liturgia i procesja
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy
z molebniem dla studentów