Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wielki Post

krzyzW okresie Wielkiego Postu w środy i piątki oraz określone dni tygodnia sprawowane są Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. To piękne nabożeństwo odkrywa przed nami głębie modlitewnego skupienia, pozwala stanąć na kolanach przed Bogiem i pokornie wzywać, aby Bóg przyjął nasze prośby i błagania. Nabożeństwo to dane jest nam po to, abyśmy w dni powszednie Wielkiego Postu mogli przystąpić do Eucharystii, przyjąć Ciało i Krew Chrystusa.

Wielu z nas zastanawia się, jak często na leży przystępować do Świętego Kielicha. Odpowiedź jest prosta – jak najczęściej, albo wiem Bóg nas zawsze do Swojego Daru przyzywa i pragnie, abyśmy zjednoczyli się z Nim, dla uzdrowienia naszych dusz i ciał. Ale nawet ta odpowiedź powinna być uzupełniona: jak najczęściej, ale w Wielkim Poście jeszcze częściej!

Dla tych, którzy w tygodniu nie mogą znaleźć czasu na poranne nabożeństwa będziemy sprawowali wieczorne Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. Być może to jedyna szansa odczuć atmosferę wielkopostnych nabożeństw, albowiem w soboty i niedziele ich rytm nie odróżnia się już tak bardzo od tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez cały rok.

 

Wielki Post to również czas spowiedzi i rekolekcji. Zachęcamy i prosimy rodziców, aby wysłali i przygotowali swoje dzieci do rekolekcji w dniach wyznaczonych przez katechetów. Pozostałe osoby prosimy, aby spowiedź nie odbywała się w niedziele, w trakcie Boskiej Liturgii. W trakcie tego nabożeństwa powinniśmy skupić się na wspólnej modlitwie a nie rozmyślać o swoich grzechach. To nie czas na indywidualną rozmowę z Bogiem. W czasie Liturgii wszyscy powinniśmy wspólnie „jednym sercem i ustami” wychwalać i błagać Boga o dary dla wszystkich tych, których imiona składamy na żertwienniku w trakcie proskomidii. Najlepszym czasem na spowiedź są poranne nabożeństwa w środy, piątki i soboty oraz wieczorne nabożeństwa w przeddzień Liturgii. Szczególnie zachęcamy do przygotowania się i przystępowania do spowiedzi w trakcie sobotnich nabożeństw wieczornych całonocnego czuwania, które rozpoczynają się o godzinie 17. Pamiętajmy o ważnych wielkopostnych nabożeństwach: o kanonie św. Andrzeja z Krety, czytanym w pierwsze cztery dni I tygodnia oraz w środę IV tygodnia, o pięknym akatyście do Bogurodzicy w piątek przed Sobotą Akatystu, o niedzielnych wieczerniach, w czasie których czytana jest Ewangelia o zbawiennej ofierze Chrystusa na Krzyżu, pamiętajmy w końcu o dniu ustanowienia Eucharystii czyli o Liturgii Wielkiego Czwartku. Niech te dni będą naszym przygotowaniem do Święta Paschy. To jak przeżyjemy Wielki Post i następujący po nim Wielki Tydzień, pozwoli nam nie
tylko radośnie świętować Zmartwychwstanie  Pańskie, ale przemieni i rozjaśni nasze życie.

o. Marek