Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Odwołany wykład "Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze."

W związku z uroczystościami pogrzebowymi ś.p. o. Włodzimierza Cybulińskiego wieloletniego proboszcza i budowniczego parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, wykład "Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze" zostaje odwołany.

Pozostałe spotkania w ramach Wielkopostnej Wszechnicy będą odbywać się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem:

4 marca –  Bliski mi Wschód. Anna Radziukiewicz

11 marca – Sakrament Spowiedzi. Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej.

18 marca – Pokaz filmu „Bieżeńcy 1915-1922”. Rozmowa z reżyserem. Jerzy Kalina

25 marca –  Święty Symeon Nowy Teolog. Życie i nauka. siostra Katarzyna z Zaleszan

1 kwietnia – Wielki Tydzień i cud świętego ognia. Andrzej Charyło