Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

konkurs plakat

Z błogosławieństwa i pod patronatem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, 
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego,

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska,
Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku,
Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Utracone dziedzictwo – zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym”

Celem konkursu jest upamiętnienie cerkwi zburzonych w latach 1918-1939 na terenie Polski. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną w formacie A-3 lub A-4 przedstawiającą historyczną świątynię, znaną obecnie wyłącznie ze starych fotografii, archiwalnych pocztówek, bądź zupełnie zapomnianych. Konkursowa praca ma być opatrzona opisem z informacją o miejscowości, w której znajdowała się cerkiew, jej patronie oraz dacie zburzenia. Na uczestników konkursu czekają nagrody.

Szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie:

kod strony

http://prawoslawie.uwb.edu.pl/konkurs-plastyczny

Zapraszamy do uczestnictwa!

Komitet organizacyjny konkursu: mgr Barbara Uścinowicz, protod. Marian Romańczuk, mgr Iwona Romańczuk, mgr Danuta Olesiuk-Łapińska, mgr Bogumiła Suszcz, prot. Marek Ławreszuk, diakon Piotr Makal.