Aktualności

Pogrzeb o. Włodzimierza

Cybulinski Small26 lutego 2018 roku parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku pożegnała swego budowniczego i pierwszego proboszcza - o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego. O. Włodzimierz odszedł do życia wiecznego w sobotę 24 lutego po długiej i ciężkiej chorobie. Przed godziną 9 rozbrzmiały słowa modlitewnego kanonu "na odejście duszy". Zgodnie z cerkiewną normą, zmarłego duchownego przygotowali do pogrzebu duchowni z parafii, namaszczając go olejkami i ubierając w szaty kapłańskie. W sobotni wieczór ciało ś.p. o. Włodzimierza wniesiono do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Duchowieństwo parafii pod przewodnictwem proboszcza, prot. Marka Ławreszuka, sprawowało panichidę. W tej pierwszej cerkiewnej modlitwie wzięło udział wielu parafian. W niedzielę 25 lutego sprawowano Boskie Liturgie, w czasie których zanoszono prośby o miłosierdzie i przyjęcie duszy ś.p. o. Włodzimierza do Królestwa Bożego. Po zakończonych nabożeństwach duchowni, zgodnie z cerkiewną tradycją, czuwali przy trumnie zmarłego, czytając nieustannie Ewangelię.

25 lutego, o godz. 19 rozpoczęła się panichida pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Supraskiego Andrzeja. W nabożeństwie wzięło udział ponad 50 duchownych oraz niezliczona liczba wiernych. W późnych godzinach wieczornych do cerkwi przybył Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz, który wraz z duchowieństwem i siostrami z Monasteru w Zwierkach modlił się o pokój duszy ś.p. o. Włodzimierza.

 

Panichida i czuwanie przed pogrzebem

ś.p. o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

Nabożeństwa poprzedzające pogrzeb ś.p. o. Włodzimierza

25.02.2018. Fot. Andrzej Cybuliński

Panichida i czuwanie przed pogrzebem ś.p. o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

W poniedziałek 26 lutego o godz. 10 Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przewodniczył nabożeństwu pogrzebowemu. Arcypasterzowi asystowało kilkudziesięciu duchownych z diecezji białostocko-gdańskiej oraz warszawsko-bielskiej. Podczas nabożeństwa śpiewał chór duchowieństwa diecezji pod dyrygenturą protodiakona Bazylego Dubeca. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub przypomniał życiorys śp. o. Włodzimierza, podkreślając, że był on zawsze łagodny, uczuciowy oraz odnosił się z szacunkiem do drugiego człowieka. Zdaniem Hierarchy o. Włodzimierza cechowała sumienność i pracowitość czego owocem są wybudowane od podstaw dwie prawosławne świątynie: w Czyżach i Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Arcybiskup Jakub przypomniał jak szczerze i radośnie witał on wszystkich, którzy przybywali do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w dni wielkich świąt parafialnych. W nawiązaniu do tego wspomnienia, podziękował on wiernym dzieciom duchowym ojca Włodzimierza, którzy przybyli aby ostatni raz pomodlić się ze swoim byłym proboszczem w wybudowanej wspólnie świątyni.

Po nabożeństwie ciało ś.p. o. Włodzimierza przeniesiono w procesji wokół cerkwi i przewieziono na cmentarz Parafii Prawosławnej Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku, gdzie odbył się pochówek.

 

Pogrzeb ś.p. o. Włodzimierza Cybulińskiego

26.02.2018. Fot. Andrzej Cybuliński

Pogrzeb ś.p. o. Włodzimierza Cybulińskiego

W nabożeństwach pogrzebowych, oprócz hierarchów, duchowieństwa i licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej z pocztem sztandarowym i wartą honorową, dyrekcje szkół z terenu parafii z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku, przedstawiele władz miejskich, zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok oraz liczni przyjaciele o. Włodzimierza.