Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wielkopostna Wszechnica - podsumowanie

a. charylo 1

W niedzielę 1 kwietnia u progu Wielkiego Tygodnia odbyło się ostatnie spotkanie w ramach cyklu wielkopostnej wszechnicy organizowanej przez naszą parafię. Prelegentem był lektor Andrzej Charyło, absolwent Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w Kijowie, stypendysta Ostkirchliche Institut w Regensburgu w Niemczech oraz Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Przedstawił on temat: „Wielki Tydzień i cud Świętego Ognia”. Wielki Tydzień to czas, kiedy skupiamy się już nie na sobie, ale na tym, czego dokonał Bóg, aby zbawić człowieka. To najważniejszy tydzień w całym cerkiewnym roku liturgicznym. 

Prelegent zanim opowiedział o samym cudzie Świętego Ognia przybliżył wraz ze zdjęciami niektóre miejsca w Jerozolimie tj. Bazylikę Zmartwychwstania, w pobliżu której znajduje się m.in. cerkiew św. św. Konstantyna i Heleny, monaster św. Jana Chrzciciela oraz cerkiew św. św. Joachima i Anny, która jest usytuowana w miejscu narodzin Bogurodzicy. Obecnie w Jerozolimie jest ponad 40 cerkwi. Po 37 latach od śmierci Chrystusa miasto zostało doszczętnie zburzone przez Rzymian. Dopiero w IV w. zaczęto wznosić pierwsze świątynie związane z życiem Chrystusa. Interesującym jest fakt, że w miejscu, gdzie spoczywał Krzyż Pański wyrosła bazylia (nazwa pochodzi od greckiego słowa βασιλεύς - basileus, czyli król).

 


DSC 1086Cud Świętego Ognia dokonuje się w prawosławną Wielką Sobotę w Bazylice Zmartwychwstania w Kuwuklii, czyli w niewielkiej kaplicy, gdzie znajduje się Grób Pański. W ten dzień gromadzą się tysiące wiernych z różnych części świata. Każdy trzyma w dłoniach pęk 33 świec na pamiątkę 33 lat życia Chrystusa. Do Kuwuklii wchodzi Patriarcha Jerozolimy i całej Palestyny, który odmawia specjalną modlitwę. Czas oczekiwania na zejście Świętego Ognia jest różny. Zazwyczaj jest to kilka lub kilkanaście minut. Zdarzało się jednak, że zgromadzeni czekali nawet dwie godziny. Patriarcha po pojawieniu się Świętego Ognia natychmiast przekazuje go wiernym. Momentalnie całą Bazylikę oświetlają płomienie tysięcy świec. Bezpośredni świadkowie unikalnego cudu podkreślają, że w pierwszych chwilach Święty Ogień jest ciepły, lecz nie parzy i nie pali, można przykładać go bezpośrednio do ciała.

[Posłuchaj]  

logo orthodoxia 90px wysokosci 3 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznej wiekopostnej wszechnicy. Dziękujemy zaproszonym prelegentom oraz słuchaczom, którzy bardzo licznie uczestniczyli w spotkniach.