Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Chrystus Zmartwychwstał - Христос Воскресе!

zmartwychwstanie-ikona.pngBracia i Siostry!
Cerkiew prawosławna przeżywa paschalną noc jako czas największej radości. Chrystus za nas i dla nas złożył Siebie w ofierze. Za nas i dla naszego zbawienia powstał z martwych i wszystkim otworzył bramy raju. Do tego dnia przygotował nas Wielki Tydzień i Wielki Post, ale ten dzień jest także kulminacją całego roku liturgicznego.

Dla naszej wspólnoty jest to czas szczególny, albowiem Łaską Bożą nasza cerkiew jest pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Paschalna noc i cały paschalny tydzień to nasze święto, kulminacją którego będzie uroczysta Boska Liturgia w Niedzielę Antypaschy.

Jesteśmy dziedzicami duchowej spuścizny naszych przodków, którzy na początku XX wieku budowali świątynię ku czci Zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tej świątyni nie ma już od 80 lat. Pozostała jednak pamięć. Pamięć o cerkwi i jej budowniczych, pamięć o dziedzictwie i spusciźnie, jak również duma z naszych przodków i poczucie odpowiedzialności za przekazanie tej pamięci dalej. 

W Niedzielę Antypaschy będziemy kontynuować przeżycie radości nocy paschalnej. Razem z nami będzie nasz Arcypasterz. Niech tego dnia nikt nie pozostawi swojej cerkwi i parafii. Przybywajcie na wspólną modlitwę. Radośnie zaśpiewajcie Chrystos woskresie! i przejdźcie z nami w radosnej procesji wokół świątyni. Niech modlitewna atmosfera nocy paschalnej trwa w naszych sercach jak najdłużej a dzień Niedzieli Antypaschy będzie radosną kontynuacją wspólnej modlitwy. Zapraszamy Was wszystkich z Rodzinami, Przyjaciółmi i Bliskimi. Napełnijcie naszą piękną cerkiew modlitwą za wszystkich: za duchowieństwo, wiernych, chorych i potrzebujących. Wspomnijcie w swoich modlitwach w te dni pierwszego proboszcza i budowniczego ś.p. o. mitrata Włodzimierza. Przypomnijcie sobie jak wszystkich radośnie witał w cerkwi w te dni. Dzisiaj nie podpisze tych życzeń, ale z całą pewnością modli się za nas wszystkich w Królestwie Bożym. Wszystkim Wam Bracia i Siostry składamy życzenia pokoju Bożego, duchowej radości i pewności wiary! Niech Zmartwychwstały Chrystus każdemu ofiaruje to, co niezbędne do zbawienia: zdrowie, siłę, wiarę, nadzieję i miłość. Niech nasz Wyzwoliciel i Zbawca napełni Wasze domy paschalną radością.

Niech te błogosławione dni pozwolą nam wszystkim spotkać się z Bogiem w sakramencie Eucharystii. Niech nasze postne przygotowanie zakończy się triumfem i ucztą wiaryprzy świętym kielichu z Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego.

Chrystos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał!

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk, prot. Walenty
Olesiuk, prot. Jan Karpiuk, prot. Piotr Kiryluk, o. Mateusz
Kiczko, protod. Marian Romańczuk