Aktualności

Chrystus Zmartwychwstał - Христос Воскресе!

zmartwychwstanie-ikona.pngBracia i Siostry!

Cerkiew prawosławna przeżywa paschalną noc jako czas największej radości. Chrystus za nas i dla nas złożył Siebie w ofierze. Za nas i dla naszego zbawienia powstał z martwych i wszystkim otworzył bramy raju. Jest to czas szczególny dla naszej parafii, albowiem Łaską Bożą nasza cerkiew jest pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Paschalna noc i cały paschalny tydzień to nasze święto, kulminacją którego będzie uroczysta Boska Liturgia w Niedzielę Antypaschy.

Niedziela Antypaschy to nasze święto parafialne. Tego dnia będziemy kontynuować wychwalanie Zmartwychwstałego a razem z nami będzie nasz Arcypasterz. Niech tego dnia nikt niepozostawi swojej cerkwi i parafii. Przybywajcie na wspólną modlitwę. Radośnie zaśpiewajcie Chrystos woskresie! i przejdźcie z nami w radosnej procesji wokół świątyni. Niech dzień Niedzieli Antypaschy będzie radosną kontynuacją wspólnej modlitwy. Zapraszamy Was wszystkich z Rodzinami, Przyjaciółmi i Bliskimi. Napełnijcie naszą piękną cerkiew modlitwą.

Wszystkim Wam Bracia i Siostry składa my życzenia pokoju Bożego, duchowej radości i pewności wiary! Niech te błogosławione dni pozwolą nam wszystkim spotkać się z Bogiem w sakramencie Eucharystii. Niech nasze postne przygotowanie zakończy się triumfem i ucztą wiary przy świętym kielichu z Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego.

Chrystos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał!

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk, prot. Walenty
Olesiuk, prot. Jan Karpiuk, prot. Piotr Kiryluk, o. Mateusz Kiczko,