Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Paschalny Tydzień i Antypascha - harmonogram nabożeństw

9 kwietnia – Poniedziałek Paschy
9.00 – Boska Liturgia i procesja

10 kwietnia – Wtorek Paschy
Iwierskiej Ikony Matki Bożej
8.00 – Boska Liturgia

11 kwietnia – Środa Paschy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

12 kwietnia – Czwartek Paschy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej
Wszechkrólowej

13 kwietnia – Piątek Paschy
Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło
8.00 – Boska Liturgia

14 kwietnia – Sobota Paschy
Zakończenie Tygodnia Paschalnego
8.00 – Boska Liturgia i rozdzielenie Artosu
17.00 – całonocne czuwanie

15 kwietnia
Niedziela Antypaschy

świeto parafialne

8.30 – małe oświęcenie wody
9.30 – powitanie Arcypasterzy
10.00 – Boska Liturgia i procesja
17.00 – akatyst Zmartwychwstania
Pańskiego i molebień
za gimnazjalistów