Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Zaproszenie. Spotkanie z ojcem Melchisedekiem

o.melchisedec.jpgKatedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na wykłady hieromnicha Melchisedeka z Monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex.

„Misterium spowiedzi” – czwartek 26 kwietnia, godz. 18.00 w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Sikorskiego 9)

„Antropologia prawosławna” – piątek 27 kwietnia, godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. Św. Mikołaja 5)

Spotkania mają charakter otwarty. Wykład i dyskusja będą tłumaczone na język polski.

Hieromnich Melchisedek, w świecie - Mika Törönen, urodził się w 1970 r. w Finlandii i był ochrzczony w cerkwi w miejscowości Iisalmi. Studiował teologię w Grecji na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, gdzie w 1996 r. otrzymał stopień Ptycheion Theologias, oraz w Anglii na Uniwersytecie w Durham, gdzie w 1998 r. otrzymał stopień magistra badań teologicznych a w 2003 r. - doktora teologii. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pod tytułem: ,,Jedność i rozróżnienie w myśli św. Maksyma Wyznawcy” był prof. Andrew Louth. W 2007 r. rozprawa ta została wydana przez Oxford University Press.

tolleshunt.jpgHieromnich Melchisedek przyjął postrzyżyny mnisze w Monasterze św. Jana Chrzciciela w Tolleshunt Knights w Anglii na Pięćdziesiątnicę 2003 r. Z błogosławieństwa swojego ihumena, Archimandryty Cyryla, i zgodnie z poleceniem Jego Świątobliwości Bartłomieja, Patriarchy Konstantynopola, w maju 2007 r. na wyspie Halki otrzymał święcenia diakońskie z rąk Metropolity Wysp Książęcych Jakuba. 8 lipca 2008 r. w Monasterze św. Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Tiatyry i Wielkiej Brytanii Grzegorza.

 

Organizatorzy: Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach, Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Patronat medialny: Radio Orthodoxia