Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Antypascha 2018

094Tydzień po święcie Wielkanocy w niedzielę Antypaschy parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku obchodziła swoje święto parafialne. Główne uroczystości były poprzedzone sobotnim nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył o. Michał Czykwin wikariusz parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Podczas wieczornej modlitwy śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą Aleksandry Pawluczuk.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od małego oświęcenia wody w kapliczce na terenie parafii. Następnie powitano arcypasterza, który przewodniczył Boskiej Liturgii. Podczas małego wejścia ordynariusz diecezji białostocko gdańskiej z okazji święta paschy nagrodził o. Adama Jakuca prawem noszenia złotego krzyża, o. Mateusza Kiczko skufią i o. diakona Piotra Makala podwójnym orarionem. Po czytaniu ewangelicznym ze słowem komentarza zwrócił się do wiernych o. Władysław Masajło. Duchowny zwrócił uwagę na słowa paschalnego powitania „Chrystus zmartwychwstał”, które całe czas rozbrzmiewają w świątyniach świadcząc o zwycięstwie życia nad śmiercią. Kapłan przywołał również postać apostoła Tomasza, zachęcając do pielęgnowania swojej prawosławnej wiary.

115Po Boskiej Liturgii odbyła się paschalna procesja po której z arcypasterskim słowem zwrócił się Władyka Jakub. Hierarcha zaznaczył, że dzisiejszy dzień jest określany jako antypascha lub niedziela o Tomaszu. Władyka przybliżając etymologię słowa antypascha zaznaczył, że przedrostek anty nie oznacza przeciwieństwa, ale pierwszeństwo dnia który następuje po święcie Paschy. „Tym bardziej dziś również świętujemy Zmartwychwstanie Chrystusa, bo każda niedziela jest małą paschą”. Władyka pozdrowił również wszystkich zebranych, duchowieństwo, radę parafialną, dyrektorów szkół z terenu parafii, przedstawicieli władz miejskich oraz zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok. Hierarcha życzył wszystkim, aby radość zmartwychwstania trwała jak najdłużej i aby pozwalała przezwyciężać wszystkie trudności.

Na zakończenie głos zabrał proboszcz parafii o. prot. Marek Ławreszuk. Duchowny podziękował ordynariuszowi diecezji białostocko gdańskiej za przewodnictwo podczas Boskiej Liturgii, a wszystkim wiernym za uczestnictwo w nabożeństwie. Ojciec Marek przypomniał również historię zburzonej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Sienkiewicza. „Tam osiemdziesiąt lat temu nikt nie świętował bo wtedy rozpoczęła się tam rozbiórka świątyni. I takie wspomnienia może pozwolą nam docenić to co mamy dziś, te możliwości które mamy do głoszenia Słowa Bożego, które powinniśmy rozwijać i pomnażać”.

Podczas święta parafialnego w Cerkwii Zmartwychwstania Pańskiego śpiewały dwa chóry, młodzieżowy pod dyrekcją protodiakona Mariana Romańczuka oraz dziecięcy pod kierunkiem matuszki Iwony Romańczuk.

Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku została erygowana 14 lutego 1989 roku jako następczyni zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego z ul. Sienkiewicza. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pomnika, który będzie upamiętnieniem świątyni zburzonej w 1938 roku.

Galeria zdjęć [KLIKNIJ]

 Retransmisja nabożeństwa w Radiu Orthodoxia [KLIKNIJ]

logo orthodoxia 90px wysokosci 3