Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

bmp parafiaDziałające w parafii bractwo prowadzi własną stronę na Facebooku.

Spotkania bractwa odbywają się w każdą sobotę o godz. 18.

Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu parafii i angażuje się w wiele akcji wolontariackich i religijnych.

Szczegóły na stronie: link do strony