Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Chór dziecięcy

chór dziecięcy

Chór dziecięcy angażuje w życie liturgiczne najmłodszych parafian. Chór śpiewa w czasie niedzielnych Boskich Liturgii sprawowanych o godz. 8. Pierwszą dyrygentką była matuszka Iwona Romańczuk, od 1 września 2019 roku funkcję tą pełni p. Aleksandra Pawluczuk. Próby chóru odbywają się w niedzielę po porannym nabożeństwie.