Aktualności

Chór dziecięcy

chór dziecięcy

Chór dziecięcy angażuje w życie liturgiczne najmłodszych parafian. Chór śpiewa w czasie niedzielnych Boskich Liturgii sprawowanych o godz. 8. Pierwszą dyrygentką była matuszka Iwona Romańczuk, od 1 września 2019 roku funkcję tą pełni p. Aleksandra Pawluczuk. Próby chóru odbywają się w niedzielę po porannym nabożeństwie. 

Aleksandra Pawluczuk - dyrygentka chóru dziecięcego Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno–Pedagogicznego w Białymstoku Kierunku Instrumentalistyka w klasie fletu poprzecznego prof. Krystyny Gołaszewskiej oraz Kierunku Wokalistyka w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana oraz prof. Olgi Pasiecznik. Oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w licznych mistrzowskich kursach muzycznych doskonaląc swoje umiejętności w zakresie gry na flecie oraz śpiewu solowego, m.in. na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Nowym Sączu, Letniej Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej, Metodycznych Kursach Muzyki Dawnej w Warszawie. Współpracowała regularnie z zespołami: Ensemble QuattroVoce, Diletto oraz Il Tempo. Jest laureatką licznych konkursów fletowych, m. in. III miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Fletowym w Sochaczewie (2009) oraz wyróżnienie I stopnia na tymże festiwalu (2010), dyplom laureata na V Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Fletowym w Olsztynie (2009). Wraz z zespołem Ensemble QuattroVoce nagrała płyty z repertuarem muzyki cerkiewnej Maksyma Berezowskiego (,,Liturgy of Communion Verses, the sacred works of the 18th century”), a także kolędy wschodniosłowiańskie i łacińskie (,,Orthodox Christmas – Oh! What a Wonder!”, ,,Dominus natus est” oraz ,, In Natali Domini” ). W ramach stypendium Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej artystka wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu „Orthodox Music Festival”, który w 2013 r. odbył się w Sankt Petersburgu. W 2017 zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim ,,Aria i Pieśń Wieczorna”. W 2019 roku na deskach Filharmonii Podlaskiej wystąpiła w roli Volpina w operze ,,Aptekarz” J. Haydna. Obecnie jest artystką chóru w Operze i Filharmonii Podlaskiej.