Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy i piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Duchowieństwo parafii

Proboszcz

Prot. Marek Ławreszuk - proboszcz parafii

Wikariusze

Mitroforny prot. Walenty Olesiuk - wikariusz

Prot. Jan Karpiuk - wikariusz

Prot. Piotr Kiryluk - wikariusz

Diakon

Protodiakon Marian Romańczuk

Rezydent

Mitroforny prot. Włodzimierz Cybuliński - rezydent

Nadetatowy

Diakon Mateusz Kiczko - nadetatowy

Dyrygenci

protod. Marian Romańczuk - chór młodzieżowy

diakon Mateusz Kiczko - chór parafialny

Joanna Romańczuk - chór dziecięcy