Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Duchowieństwo parafii

duchowieńswto wszyscy

Proboszcz

Prot. Marek Ławreszuk - proboszcz parafii

Wikariusze

Mitroforny prot. Walenty Olesiuk - wikariusz

Prot. Jan Karpiuk - wikariusz

Prot. Piotr Kiryluk - wikariusz

O. Mateusz Kiczko - wikariusz

Dyrygenci

lektor Miłosz Bogić - chór młodzieżowy

Aleksandra Pawluczuk - chór parafialny i chór dziecięcy

Dawid Jakubowski - psalmista 

Wykaz kleru

Mitroforny prot. Włodzimierz Cybuliński -1988 - 2018