Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Zarys dziejów parafii

Dzieje parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięgają 1989 roku.

14 lutego tego roku, dekretem nr 40/89 Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa powołał do życia nową białostocką parafię Zmartwychwstania Pańskiego. Została ona terytorialnie wyodrębniona z parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Białymstoku-Starosielcach, swym zasięgiem obejmując dzielnice dla mieszkańców dwóch nowych osiedli: Słoneczny Stok i Zielone Wzgórza. Tym samym dekretem dla nowo erygowanej parafii arcybiskup Sawa ustanowił  doroczne święto na Niedzielę Antypaschy. Kolejnym dekretem z tego samego dnia zwierzchnik diecezji mianował ks. prot. mgra Włodzimierza Cybulińskiego proboszczem nowo powstałej parafii.

Czytaj więcej...

Podkategorie

  • Zburzony sobór Zmartwychwstania Pańskiego

    ruina cerkwi 1938W 1938 roku w Białymstoku rozebrano prawosławną świątynię. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajdowała się przy obecnej ulicy Sienkiewicza, zniknęła z mapy miasta. 

    W 1998 roku ówczesny Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa przygotowując erygowanie nowej białostockiej parafii zdecydował, że będzie ona upamiętniać najważniejsze święto Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Przekazał jednocześnie nowej wspólnocie przykazanie - zachowanie pamięci o zburzonym soborze Zmartwychwstania Pańskiego.

    W 2018 roku, w osiemdziesiątą rocznicę zburzenia świątyni, wspólnota parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku pragnie upamiętnić nieistniejącą cerkiew. Aby zachować pamięć o prawosławnych przodkach, dzięki którym w latach 1912-1915 powstała największa w mieście świątynia, aby przekazać pamięć o soborze i jego budowniczych kolejnym pokoleniom, wspólnota parafialna pod przewodnictwem proboszcza, powołała społeczny komitet budowy pomnika.

    W imieniu parafii prosimy o wsparcie idei budowy pomnika. Wszystkie informacje o projekcie, postępach prac i oczekiwanej pomocy znajdują się poniżej.