Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Harmonogram nabożeństw - październik 2021

1 października piątek
8.00 Boska Liturgia

2 października sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

3 października niedziela
Święto ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich
8.30 małe oświęcenie wody
9.30 powitanie Arcypasterza
10.00 Boska Liturgia i procesja
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

6 października środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

7 października czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

8 października piątek
Św. Sergiusza z Radoneża
8.00 Boska Liturgia

9 października sobota
Zaśnięcie ap. i Ewangelisty Jana Teologa
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

10 października niedziela
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Jana Kormiańskiego

13 października środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

14 października czwartek
Święto Opieki Najświętszej Bogarodzicy
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

15 października piątek
8.00 Boska Liturgia

16 października sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

17 października niedziela
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. wielkomęcz. Pantelejmona

20 października środa
Krasnostockiej ikony Matki Bożej
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

21 października czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

22 października piątek
Ap. Jakuba Alfeusza
8.00 Boska Liturgia

23 października sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

24 października niedziela
Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Atanazego Brzeskiego

27 października środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst św. Nektariusza

28 października czwartek
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

29 października piątek
8.00 Boska Liturgia

30 października sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

31 października niedziela
Apostoła i Ewangelisty Łukasza
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst za zmarłych i panichida