Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Harmonogram nabożeństw - listopad 2017

Nektariusz akatyst1 listopada – środa
8.00 – Boska Liturgia

2 listopada – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

3 listopada – piątek
8.00 – Boska Liturgia

4 listopada – sobota
Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych. Kazańskiej ikony Matki Boże
8.00 – Boska Liturgia i panichida
17.00 – całonocne czuwanie

 

5 listopada – niedziela
Ap. Jakuba, brata Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

8 listopada – środa
Wielkiego Męczennika Dymitra z Tesaloniki
8.00 – Boska Liturgia

9 listopada – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

10 listopada – piątek
Św. Hioba Poczajowskiego
8.00 – Boska Liturgia

11 listopada – sobota
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

12 listopada – niedziela
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akafist św. Jana Kormiańskiego

15 listopada – środa
8.00 – Boska Liturgia

16 listopada – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

17 listopada – piątek
8.00 – Boska Liturgia
Uroczysty molebień za społeczność ZSO nr 9

18 listopada – sobota
8.00 – Boska Liturgia
PIELGRZYMKA RELIKWII
ŚW. NEKTARIUSZA, METROPOLITY PENTAPOLIS
I CUDOTWÓRCY Z EGINY
DO POLSKI
WIZYTA ŚW. RELIKWII W PARAFII
16.30 – uroczyste powitanie św. relikwii i greckiej delegacji, doksologia
17.00 – całonocne czuwanie
21.00 – akatyst i molebien do św. Nektariusza, czytanie żywotu
23.00 – akatyst i molebien do św. Nektariusza, czytanie żywotu

19 listopada – niedziela
7.00 – molebien przed relikwiami św. Nektariusza i małe oświęcenie wody
7.30 – Boska Liturgia
9.30 – uroczyste powitanie Arcypasterza i greckiej delegacji
10.00 – Boska Liturgia i procesja z relikwiami św. Nektariusza
13.00 – akatyst i molebien do św. Nektariusza, czytanie żywotu
15.00 – akatyst i molebien do św. Nektariusza, czytanie żywotu
16.30 – pożegnanie relikwii

21 listopada – wtorek
Sobór Arcystratega Michała i wszystkich św. mocy niebios
8.00 – Boska Liturgia

22 listopada – środa
Św. Nektariusza, metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. Nektariusza

23 listopada – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

24 listopada – piątek
8.00 – Boska Liturgia

25 listopada – sobota
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

26 listopada – niedziela
Św. Jana Chryzostoma Arcybiskupa Konstantynopola
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst za zmarłych i panichida

28 listopada – wtorek
początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa

29 listopada – środa
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. Nektariusza

30 listopada – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej