Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Harmonogram nabożeństw – luty 2018

1 lutego – czwartek

Akatyst odwołany ze względu na duszpasterskie wizyty w domach wiernych

 

2 lutego – piątek

8.00 – Boska Liturgia

 

3 lutego - sobota

Watopedzkiej Ikony Matki Bożej

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

4 lutego – niedziela

O synu marnotrawnym

Sobór nowych męczenników i wyznawców rosyjskich

8.00 – Boska Liturgia

10.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

7 lutego– środa

Św. Grzegorza Teologa

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza 

 

8 lutego – czwartek

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

9 lutego – piątek

Przeniesienie relikwii św. Jana Chryzostoma

8.00 – Boska Liturgia

 

10 lutego – sobota

Sobota Rodzicielska (mięsopustna)

Dzień modlitwy za zmarłych

8.00 – Boska Liturgia i Panichida

17.00 – całonocne czuwanie

 

11 lutego – niedziela

Niedziela o sądzie ostatecznm (Mięsopustna)

8.00 – Boska Liturgia

10.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst św. Jana Kormiańskiego

 

12 lutego – poniedziałek

Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i nauczycieli Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa  i Jana Chryzostoma

8.00 – Boska Liturgia

 

14 lutego– środa

Boska Liturgia nie jest sprawowana

17.00 – całonocne czuwanie i oświecenie świec gromnicznych

 

15 lutego – czwartek

Spotkanie Pańskie

9.00 – Boska Liturgia i oświecenie świec gromnicznych

17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

 

16 lutego – piątek

Boska Liturgia nie jest sprawowana

 

17 lutego – sobota

Śww. Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

18 lutego – niedziela

Niedziela Przebaczenia Win.

Zakończenie święta Spotkania Pańskiego

8.00 – Boska Liturgia

10.00 – Boska Liturgia, wieczernia i obrzęd przebaczenia win

Wieczorne nabożeństwo w katedrze św. Mikołaja przy ulicy Lipowej 

 

WIELKI POST

 

19 lutego – poniedziałek

8.00 – wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

 

20 lutego – wtorek

8.00 – wielkopostne czasy i Wieczernia

17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

 

21 lutego – środa

8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów

17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

 

22 lutego  – czwartek

8.00 – wielkopostne czasy i wieczernia

17.00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

 

23 lutego – piątek

8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, molebień i poświęcenie koliwa

17.00 – akatyst Strastiem Hospodnim

 

24 lutego – sobota

Wspomnienie cudu św. Teodora Tyrona

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

25 lutego – niedziela

I Niedziela Wielkiego Postu

Triumf Ortodoksji

Iwierskiej Ikony Matki Bożej

8.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i molebień Triumfu Ortodoksji

17.00 – wieczernia z czytaniem Ewangelii według św. Mateusza

 

28 lutego– środa

8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów

17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza