Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ 2018

1 kwietnia – Niedziela Palmowa
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst Męki Pańskiej

 

2 kwietnia – Wielki Poniedziałek
8.00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
15.00 – sakrament świętego oleju i Liturgia
Uprzednio Uświęconych Darów

 

3 kwietnia – Wielki Wtorek
8.00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

4 kwietnia – Wielka Środa
8.00 – Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów

 

5 kwietnia – Wielki Czwartek
Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy
8.00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego
17.00 – jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem
dwunastu fragmentów Ewangelii

 

6 kwietnia – Wielki Piątek
Wspomnienie Męki Pańskiej
Wigilia św. Zwiastowania
17.00 – wieczernia z wyniesieniem Świętej
Płaszczenicy, małe powieczerze z kanonem
„O ukrzyżowaniu Pańskim i na płacz Bogurodzicy”

7 kwietnia – Wielka Sobota
Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy
4.00 – jutrznia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego

13.00-17.30 – czytanie Dziejów Apostolskich
i oświęcenie pokarmów
23.30 – połunoszcznica

 

8 kwietnia – Święto Paschy Chrystusowej
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Sobór św. Archanioła Gabriela

0.00 – procesja, jutrznia paschalna, Boska Li-
turgia św. Jana Chryzostoma, oświęcenie Artosu

14.00 – wieczernia paschalna

 

9 kwietnia – Poniedziałek Paschy
9.00 – Boska Liturgia i procesja

 

10 kwietnia – Wtorek Paschy
Iwierskiej Ikony Matki Bożej
8.00 – Boska Liturgia

 

11 kwietnia – Środa Paschy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

12 kwietnia – Czwartek Paschy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej
Wszechkrólowej

 

13 kwietnia – Piątek Paschy
Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło
8.00 – Boska Liturgia

 

14 kwietnia – Sobota Paschy
Zakończenie Tygodnia Paschalnego
8.00 – Boska Liturgia i rozdzielenie Artosu
17.00 – całonocne czuwanie

 

15 kwietnia
Niedziela Antypaschy

świeto parafialne

8.30 – małe oświęcenie wody
9.30 – powitanie Arcypasterzy
10.00 – Boska Liturgia i procesja
17.00 – akatyst Zmartwychwstania
Pańskiego i molebień
za gimnazjalistów

 

18 kwietnia – środa
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

19 kwietnia – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej
Wszechkrólowej

 

20 kwietnia – piątek
8.00 – Boska Liturgia

 

21 kwietnia – sobota
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

 

22 kwietnia – niedziela III po Wielkanocy
Św. Niewiast Niosących Wonności
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst Zmartwychwstania Pańskiego

 

25 kwietnia – środa
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

 

26 kwietnia – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej
Wszechkrólowej

 

27 kwietnia – piątek
8.00 – Boska Liturgia

 

28 kwietnia – sobota
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

 

29 kwietnia – niedziela IV po Wielkanocy

O Paralityku

8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst za zmarłych i Panichida