Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW MAJ 2018

2 maja – środa
Połowa okresu Pięćdziesiątnicy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

3 maja – czwartek
św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego
8.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego i molebień za maturzystów

4 maja – piątek
8.00 – Boska Liturgia

5 maja – sobota
8.00 –Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

6 maja – niedziela

O Samarytance,św. Jerzego Zwycięzcy, męcz. carycy Aleksandry

8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia i procesja
17.00 – akatyst do św. Jerzego Zwycięzcy

9 majaśroda

zakończenie święta Połowy okresu Pięćdziesiątnicy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

10 maja – czwartek
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej
Wszechkrólowej

11 maja – piątek
8.00 – Boska Liturgia

12 maja – sobota

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

13 maja – niedziela O Ślepcu,
św. apostoła Jakuba Zebedeusza
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia i procesja
17.00 – akatyst Zmartwychwstaniu Pańskiemu

16 maja - środa

zakończenie święta Paschy

8.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

17 maja–czwartek
Wniebowstąpienie Pańskie
9.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst Wniebowstąpieniu Pańskiemu

18 maja –piątek
8.00 – Boska Liturgia

19 maja – sobota
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – całonocne czuwanie

20 maja – niedziela
św. Ojców I Soboru Powszechnego
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst za zmarłych i panichida

22 maja – wtorek

Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari

8.00 – Boska Liturgia

23 maja – środa
św. apostoła Szymona Zeloty
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

24 maja – czwartek
śww. Cyryla i Metodego
17.00 – akatyst przed ikoną Matki Bożej
Wszechkrólowej

25 maja – piątek
zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego
8.00 – Boska Liturgia

26 maja – sobota
Troicka Rodzicielska sobota
dzień modlitwy za zmarłych
8.00 – Boska Liturgia i Panichida
17.00 – całonocne czuwanie

27 maja – niedziela
Dzień Świetej Trójcy. Pięćdziesiatnica
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska .Liturgia
17.00 – Akatyst do Przenajświętszej Trójcy

Tydzień ciągły bez postu
28 maja – poniedziałek
Dzień Świetego Ducha
8.00 – Boska Liturgia

30 maja – środa
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

31 maja –czwartek
Św. Ojców Siedmiu Soborów Powszechnych
św. Jana Kormiańskiego
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. Jana Kormiańskiego