Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

ruina cerkwi 1938W 1938 roku w Białymstoku rozebrano prawosławną świątynię. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajdowała się przy obecnej ulicy Sienkiewicza, zniknęła z mapy miasta. 

W 1998 roku ówczesny Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa przygotowując erygowanie nowej białostockiej parafii zdecydował, że będzie ona upamiętniać najważniejsze święto Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Przekazał jednocześnie nowej wspólnocie przykazanie - zachowanie pamięci o zburzonym soborze Zmartwychwstania Pańskiego.

W 2018 roku, w osiemdziesiątą rocznicę zburzenia świątyni, wspólnota parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku pragnie upamiętnić nieistniejącą cerkiew. Aby zachować pamięć o prawosławnych przodkach, dzięki którym w latach 1912-1915 powstała największa w mieście świątynia, aby przekazać pamięć o soborze i jego budowniczych kolejnym pokoleniom, wspólnota parafialna pod przewodnictwem proboszcza, powołała społeczny komitet budowy pomnika.

W imieniu parafii prosimy o wsparcie idei budowy pomnika. Wszystkie informacje o projekcie, postępach prac i oczekiwanej pomocy znajdują się poniżej.

Prace nad pomnikiem

IMG 20180806 183156 HDRPrace budowlane pomnika upamiętniającego zburzony sobór trwają. Wykonano już ławę i fundament. Obecnie trwają prace nad szalowaniem ścian. W Krakowie kończą się prace nad odlewem miniatury soboru. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie. Niestety wciąż nie jesteśmy w stanie pokryć całości kosztów pomnika. Z ofiar naszych wiernych i przyjaciół udało nam się zgromadzić prawie połowę wymaganej kwoty. 

Z Bożą pomocą uda nam się upamiętnić piękną cerkiew i jej budowniczych.

 

 

Prośba o wsparcie budowy pomnika

Społeczny komitet budowy pomnika zburzonego soboru z ul. Sienkiewicza prosi o finansowe wsparcie.

Ofiary można przekazywać w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego lub dokonywać przelewu na konto parafii z dopiskiem: na pomnik zburzonej cerkwi.

Rachunek bankowy: 

Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9

PKO BP S.A. 11 1020 1332 0000 1802 0026 1214

Początki prac nad miniaturą zburzonej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

W ramach prac nad pomnikiem zburzonego soboru rozpoczęły się prace nad przygotowaniem miniatury cerkwi. Po licznych zapytaniach ofertowych i poszukiwaniu najlepszych specjalistów parafia podpisała umowę z Odlewnią Artystyczną Brązy Polskie sp. z o.o. z Krakowa.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem rzeźbionego modelu cerkwi. Jest to o tyle trudne, gdyż świątynia zachowała się jedynie na nielicznych archiwalnych zdjęciach i pocztówkach. Poniżej przedstawiamy efekty pracy rzeźbiarki, która przygotowała niezbędne do dalszej pracy rysunki świątyni w rzutach.

Boczna strona cerkwi.

rysunek bok

Rzut z przodu.

przód

Rzut z tyłu.

tył

Charakterystyka projektu pomnika

wizualizacja M
Projekt pomnika nawiązuje do historii zburzonej cerkwi. Jego centralnym elementem będzie brązowa miniatura świątyni wyeksponowana w oknie stanowiącym część ołtarzowej absydy. W bezpośrednim otoczeniu miniatury znajdą się dwie brązowe tablice z inskrypcjami w językach polskim i cerkiewnosłowiańskim. Mała absyda, symbolizująca prezbiterium cerkwi, tj. miejsce sprawowania Świętej Eucharystii, pozostanie nieukończona, co symbolizuje rozbiórkę świętyni w 1938 roku. Absyda i okalający ją mur zostanie wykonana z betonu i obłożona ręcznie modelowaną cegłą. W ścianę pomnika zostaną wkomponowane ocalałe z rozbiórki cegły - ostatni zachowany relikt dawnej cerkwi.

Pomnik będzie umieszczony na placu cerkiewnym Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i wkomponowany w przestrzeń za prezbiterium, obok krzyża parafialnego. W ten sposób stanie się widoczny wiernym, przychodzącym do świątyni i uczestniczącym w cerkiewnych procesjach. Mała architektura z charakterystyczną miniaturą w oknie będzie również widoczna z ulicy Sikorskiego.

Zbiórka ofiar na budowę pomnika zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego

Białystok 24 1024x684Bracia i Siostry!

W tym roku mija 80 lat od bezprawnej rozbiórki białostockiej świątyni Zmartwychwstania Pańskiego z ul. Sienkiewicza. 

Cerkiew przy ul. Sienkiewicza budowali nasi przodkowie, prawosławni białostoczanie. Upamiętnienie zniszczonej świątyni będzie hołdem złożonym pamięci tych, którzy mając niewiele, oddawali swój czas, siły i środki materialne na budowę Domu Bożego. Pamiętając o świątyni, będziemy wspominać jej budownicznych, o których obecnie wymownie się milczy. Historycy przywołują dokumenty, które świadczą, że pracujący w białostockich fabrykach prawosławni białostoczanie samodzielne zdecydowali się regularnie przekazywać część swoich pensji na fundusz budowy świątyni. To właśnie dlatego cerkiew została wybudowana w niespełna 3 lata.

Dzięki Wam, Bracia i Siostry ich trud i wyrzeczenie nie zostanie zapomniane.W imieniu zawiązanego w parafii społecznego komitetu budowy pomnika, proszę Was o finansowe wsparcie i ofiary. Dla wszystkich tych, którzy do tej pory przekazali nam swoje ofiary składam serdeczne podziękowanie. Prace nad pomnikiem zburzonego soboru Zmartwychwstania trwają. Posiadamy zatwierdzony projekt, wyodrębniliśmy wykonawcę odlewu świątyni, ustaliliśmy również jej umiejscowienie na placu cerkiewnym. Obecnie trwają niezbędne prace przygotowawcze. Dziękując wszystkim za dotychczasowe ofiary i wpłaty prosimy Was o dalsze wsparcie. Pomimo dużego wkładu własnej pracy i zaangażowaniu zewnętrznych wykonawców zebraliśmy do tej pory około 30% środków.

Czytaj więcej...