Aktualności

Charakterystyka projektu pomnika

wizualizacja M
Projekt pomnika nawiązuje do historii zburzonej cerkwi. Jego centralnym elementem będzie brązowa miniatura świątyni wyeksponowana w oknie stanowiącym część ołtarzowej absydy. W bezpośrednim otoczeniu miniatury znajdą się dwie brązowe tablice z inskrypcjami w językach polskim i cerkiewnosłowiańskim. Mała absyda, symbolizująca prezbiterium cerkwi, tj. miejsce sprawowania Świętej Eucharystii, pozostanie nieukończona, co symbolizuje rozbiórkę świętyni w 1938 roku. Absyda i okalający ją mur zostanie wykonana z betonu i obłożona ręcznie modelowaną cegłą. W ścianę pomnika zostaną wkomponowane ocalałe z rozbiórki cegły - ostatni zachowany relikt dawnej cerkwi.

Pomnik będzie umieszczony na placu cerkiewnym Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i wkomponowany w przestrzeń za prezbiterium, obok krzyża parafialnego. W ten sposób stanie się widoczny wiernym, przychodzącym do świątyni i uczestniczącym w cerkiewnych procesjach. Mała architektura z charakterystyczną miniaturą w oknie będzie również widoczna z ulicy Sikorskiego.