Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Początki prac nad miniaturą zburzonej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

W ramach prac nad pomnikiem zburzonego soboru rozpoczęły się prace nad przygotowaniem miniatury cerkwi. Po licznych zapytaniach ofertowych i poszukiwaniu najlepszych specjalistów parafia podpisała umowę z Odlewnią Artystyczną Brązy Polskie sp. z o.o. z Krakowa.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem rzeźbionego modelu cerkwi. Jest to o tyle trudne, gdyż świątynia zachowała się jedynie na nielicznych archiwalnych zdjęciach i pocztówkach. Poniżej przedstawiamy efekty pracy rzeźbiarki, która przygotowała niezbędne do dalszej pracy rysunki świątyni w rzutach.

Boczna strona cerkwi.

rysunek bok

Rzut z przodu.

przód

Rzut z tyłu.

tył