Aktualności

Prośba o wsparcie budowy pomnika

Społeczny komitet budowy pomnika zburzonego soboru z ul. Sienkiewicza prosi o finansowe wsparcie.

Ofiary można przekazywać w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego lub dokonywać przelewu na konto parafii z dopiskiem: na pomnik zburzonej cerkwi.

Rachunek bankowy: 

Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9

PKO BP S.A. 11 1020 1332 0000 1802 0026 1214