Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Zbiórka ofiar na budowę pomnika zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego

Białystok 24 1024x684Bracia i Siostry!

W tym roku mija 80 lat od bezprawnej rozbiórki białostockiej świątyni Zmartwychwstania Pańskiego z ul. Sienkiewicza. 

Cerkiew przy ul. Sienkiewicza budowali nasi przodkowie, prawosławni białostoczanie. Upamiętnienie zniszczonej świątyni będzie hołdem złożonym pamięci tych, którzy mając niewiele, oddawali swój czas, siły i środki materialne na budowę Domu Bożego. Pamiętając o świątyni, będziemy wspominać jej budownicznych, o których obecnie wymownie się milczy. Historycy przywołują dokumenty, które świadczą, że pracujący w białostockich fabrykach prawosławni białostoczanie samodzielne zdecydowali się regularnie przekazywać część swoich pensji na fundusz budowy świątyni. To właśnie dlatego cerkiew została wybudowana w niespełna 3 lata.

Dzięki Wam, Bracia i Siostry ich trud i wyrzeczenie nie zostanie zapomniane.W imieniu zawiązanego w parafii społecznego komitetu budowy pomnika, proszę Was o finansowe wsparcie i ofiary. Dla wszystkich tych, którzy do tej pory przekazali nam swoje ofiary składam serdeczne podziękowanie. Prace nad pomnikiem zburzonego soboru Zmartwychwstania trwają. Posiadamy zatwierdzony projekt, wyodrębniliśmy wykonawcę odlewu świątyni, ustaliliśmy również jej umiejscowienie na placu cerkiewnym. Obecnie trwają niezbędne prace przygotowawcze. Dziękując wszystkim za dotychczasowe ofiary i wpłaty prosimy Was o dalsze wsparcie. Pomimo dużego wkładu własnej pracy i zaangażowaniu zewnętrznych wykonawców zebraliśmy do tej pory około 30% środków.

Projekt pomnika przedstawia fragment murów rozebranej świątyni. W jego centralnym miejscu, na wzniesieniu znajduje się okno, wewnątrz którego pojawi się miniatura cerkwi. Przekaz pomnika uzupełnią 2 tablice. Na tablicach w języku polskim i cerkiewnosłowiańskim pojawi się inskrypcja: "Pomnik upamiętniający cerkiew ku czci Chwalebnego Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, która znajdowała się przy obecnej ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. Budowaną od roku 1912 przez prawosławnych mieszkańców Białegostoku. Zburzoną w roku 1938 decyzją władz świeckich. Na wieczną pamiątkę Domu Bożego i ku czci zaangażowanej w budowę społeczności prawosławnych białostoczan".

Niech Miłosierny Bóg obdarzy Was zdrowiem i bezgraniczną łaską.

w imieniu komitetu budowy pomnika - o. Marek

 

 

Ofiary można przekazywać w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego lub dokonywać przelewu na konto parafii z dopiskiem: na pomnik zburzonej cerkwi.

Rachunek bankowy: 

Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9

PKO BP S.A. 11 1020 1332 0000 1802 0026 1214

projekt pomnika Okno