Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Monografia o historii zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego

Sobor ksiazkaStaraniem fundacji Vidovdan ukazała się monografia o historii soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i wydarzeniach, które doprowadziły do jego rozbiórki. To efekt wytrwałej pracy białostockich historyków, prof. Piotra Chomika i ks. dr. Romana Andrzeja Płońskiego, którzy w oparciu o materiał źródłowy walczą z mitami i przekłamaniami, jednocześnie obiektywnie opisując realia tamtych czasów. Opracowanie jest wzbogacone aneksami z bogatym materiałem źródłowym i archiwalnymi zdjęciami świątyni.

Czytaj więcej...

Dom mojej duszy - płyta chóru dziecięcego

CD OKLADKA 1 MediumPłyta Dziecięcego Chóru Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku "Dom mojej duszy". Cegiełka na budowę pomnika rozebranego soboru Zmartwychwstania Pańskiego.

O płycie:

Dom to miejsce szczególnie bliskie, gdzie każdy czuje się dobrze i bezpiecznie. Dom to miejsce dobrze znane, gdzie nikt nie jest obcy. To przestrzeń, w której każdy chce być, do której wraca lub o której marzy. Cerkiew poświęcona Bogu to również dom – Dom Boży. To miejsce, w którym wspólnota, jednocząc się z Bogiem w modlitwie, odczuwa Jego bliskość i błogosławieństwo. To miejsce, w którym mieszka Wszechmocny Bóg i do którego zaprasza swoje dzieci tak, jak czyni to umiłowany ojciec, zwołując swoje pociechy do domu. Cerkiew to Dom Boży, ale też prawdziwy dom dla wszystkich wiernych. Jednak nie jest to dom fizyczny, w którym człowiek może zaspokoić swoje cielesne potrzeby odpoczynku, pożywienia i relaksu. To dom dla ludzkiej duszy, która w nim znajdzie pocieszenie, radość, spokój i bezpieczeństwo. „Dom mojej duszy” stał się tytułem niniejszej płyty z dwóch powodów. Po pierwsze, płyta z nagraniem śpiewu chóru dziecięcego jest cegiełką najmłodszych parafian, którzy pragną upamiętnić nieistniającą już cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego z ul. Sienkiewicza w Białymstoku. Świątynia została zburzona w 1938 roku. Pamięć o niej prawie zagasła. Śpiew dzieci jest laurką dla wszystkich tych, którzy budowali Dom Boży, a których nie wspominamy, ponieważ ich dzieło zostało zamienione w gruz i pył. To cegiełka, która po osiemdziesięciu latach staje się widocznym i namacalnym okruszkiem dawnej, pięknej świątyni. Po drugie, niniejsze nagranie przedstawia wspólnotę dziecięcą, dla której – w co święcie wierzymy – ich cerkiew parafialna jest również domem ich duszy. W tym miejscu spotykają się bowiem z Bogiem i to Jemu pięknie śpiewają. Ich modlitwa, zarejestrowana na płycie CD, to małe potwierdzenie faktu, że cerkiew traktują jak dom, a Miłosiernego Boga jak swojego ukochanego Ojca. Scenariusz albumu powstał dzięki zaangażowaniu dyrygentki i opiekunki chóru dziecięcego, matuszki Iwony Romańczuk, przy nieocenionym wsparciu p. Jana Smyka. Słowa i pieśni cerkiewne tworzą historię, która wprowadza nas do Domu Bożego. Osią tematyczną stała się modlitwa starców z monasteru Optina Pustyń. Skierowane do Boga wezwania zostały uzupełnione o czytane przez dzieci przypowieści, z którymi korespondują następujące po nich pieśni. W ten sposób słowa modlitwy odnajdują swe objaśnienie w prostych i niebanalnych historiach, by następnie urealnić się w pieśniach cerkiewnych. Słowa modlitwy, przypowieści i pieśni mówią o relacji między Bogiem a człowiekiem, o pokajaniu, o świętości i wierze.

Czytaj więcej...

Akatyst do Zbawiciela - nowość wydawnicza

akatyst zbawiciela okladkaParafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku wydała Akafist Iisusu Sładczajszemu. Akatyst do Zbawiciela. Jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych hymnów ku czci Jezusa Chrystusa, który stanowi jeden z ważniejszych tekstów służących jako przygotowanie do komunii Ciała i Krwi Chrystusa. Słowa akatystu podkreślają ludzką słabość i kierują ku Bożemu Miłosierdziu, stanowiąc wsparcie dla wszystkich, którzy zmagają się z problemami.
 
Książeczka zawiera tekst cerkiewnosłowiański zapisany rosyjską czcionką, polskie tłumaczenie oraz transkrypcję, która pozwoli na lepsze wykorzystanie tekstu w czasie nabożeństw. Wydanie akatystu zostało zrealizowane z akceptacją i błogosławieństwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Tłumaczenia na język polski oraz transkrypcji tekstu cerkiewnosłowiańskiego  dokonał o. mitrat Grzegorz Misijuk. Korekta i redakcja została zrealizowana w ramach Zespołu ds. Tłumaczeń oraz Zespołu ds. Wydawnictw Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
 
Wydawca serdecznie dziękuje o. Grzegorzowi Misijukowi za ofiarną pomoc i opracowanie tekstu akatystu.

Czytaj więcej...

Akatyst do świętego hierarchy Nektariusza metropolity Pentapolskiego Cudotwórcy na płycie CD

plyta srodekChór młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku nagrał płytę CD z akatystem ku czci świętego Nektariusza metropolity Pentapolis. 

Na płycie znalazł się śpiewany akatyst z molebniem do świętego Nektariusza, kanon modlitewny z fragmentami troparionów ku czci świętego oraz hymn "Agni Parfene" - "Czystaja Diewo" autorstwa świętego Nektariusza.
 
Profesjonalne nagranie zostało przygotowane i reżyserowane przez Jana Smyka. Rejestracją dźwięku zajął się Grzegorz Falkowski. Projekt graficzny przygotował Jerzy Grycuk. Finalna wersja płyty została przygotowana w warszawskiej agencji produkcyjnej SerwatArt.

Nagranie audio nabożeństwa ku czci św. Nektariusza zostało przygotowane m.in. z myślą o wiernych, którzy nie są w stanie uczestniczyć w cerkiewnych nabożeństwach. W nagraniu uczestniczyli o. archimandryta Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach, o. Marek Ławreszuk i diakon Mateusz Kiczko. Opracowaniem melodii, przygotowaniem i kierowaniem chóru zajął się protodiakon Marian Romańczuk, dyrygent chóru młodzieżowego Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

"Akatyst do św. hierarchy Nektariusza" - nowość wydawnicza

Nektariusz akatyst
Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach wydał akatyst ku czci św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza, metropolity Pentapolis. Wydany drukiem "Akatyst do św. hierarchy Nektariusza, metropolity pentapolskiego, cudotwórcy" jest starannie przygotowanym opracowaniem. Wszystkie teksty zapisano w języku cerkiewnosłowiańskim, polskim oraz  w transliteracji.

Teksty akatystu zostały uzupełnione o informacje o prokimnach, czytaniach i zmiennych elementach nabożeństwa, co stanowi ułatwienie dla duchownych sprawujących akatysty. Na końcu zamieszczono poprawione polskie i rosyjskie tłumaczenia słynnego hymnu św. Nektariusza ku czci Najświętszej Bogurodzicy.

Czytaj więcej...

Nowa książka - "Św. Nektariusz z Eginy. Teolog, wyznawca, cudotwórca"

Nektariusz okladka
Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku wydała książkę o. prot. Marka Ławreszuka o św. hierarsze i cudotwórcy Nektariuszu, metropolicie Pentapolis. Książka "Św. Nektariusz z Eginy. Teolog, wyznawca, cudotwórca" to opis życia współczesnego świętego wraz ze świadectwami licznych cudów, które dokonują się dzięki wstawiennictwu świętego. Autor skupił się na ukazaniu trudnej drogi życiowej św. metropolity, którą przeszedł z pokorą dzieląc się ze światem owocami Ducha Świętego.

Czytaj więcej...

Podkategorie