Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Organizacja nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Święta Paschy (na okres 16-26 kwietnia) - aktualizacja

Organizacja nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Święta Paschy (na okres  16-26 kwietnia)

image

Przypominamy o konieczności zachowania limitu osób w cerkwi (5 osób), obowiązku noszenia masek zakrywających usta i nos (zarówno w przestrzeni publicznej jak i w cerkwi) oraz zachowania w cerkwi i na placu cerkiewnym wymaganego dystansu od innych osób.

Modlitwa i oddawanie pokłonu oraz całowanie św. Krzyża oraz świętej płaszczenicy wyłącznie w maseczkach. Wierni przystępujący do sakramentu spowiedzi powinni nosić maseczki.

Wskazane w harmonogramie nabożeństwa będą transmitowane online i na antenie Radia Orthodoxia. Wszystkie nabożeństwa będą słyszane na placu cerkiewnym - w bliskiej odległości od drzwi cerkwi.

Prosimy o absolutne przestrzeganie zaleceń duchowieństwa i starostów cerkiewnych. 

Czytaj więcej...

Praktyczne informacje na dni Wielkiego Tygodnia

Bracia i Siostry!

 

Krótkie i ważne informacje dotyczące życia naszej parafii w Niedzielę Palmową i Wielki Tydzień.

  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ogranicza liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach do pięciu. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie kary. Z tego względu, aby respektować ustanowione prawo, aby chronić naszych bliźnich oraz aby swoim zachowaniem nie dawać powodów do zgorszenia postawą chrześcijan, wzywam do przestrzegania:
    • wskazanego w rozporządzeniu limitu pięciu osób;
    • zachowania na placu cerkiewnym wymaganego dystansu.

Czytaj więcej...

Nabożeństwa w parafii w dniach 5-12 kwietnia

Harmonogram nabożeństw w parafii w dniach 5-12 kwietnia

Przypominamy o obowiązku ograniczenia liczby wiernych do 5 osób

99b33ffee42f23877d04e93d94da556d

 

5 kwietnia

V niedziela Wielkiego Postu. Św. Marii Egipcjanki

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

po nabożeństwie w kaplicy chrzcielnej spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli być na liturgii: w godz. 9.30-11.00

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Jana

Czytaj więcej...

Bezpośrednia transmisja Boskiej Liturgii z naszej parafii.

W najbliższą niedzielę 22 marca, Niedzielę Świętego Krzyża, pierwsza Boska Liturgia rozpocznie się wyjątkowo o godz. 7.45. Nabożeństwo będzie transmitowane na żywo w TVP Kultura, TVP Białystok oraz Polskim Radio Białystok. Wszystkim przypominamy o zaleceniach sanitarnych i przestrzeganiu wymogów dotyczących ilości zgromadzonych osób.

Znalezione obrazy dla zapytania: tvp

Znalezione obrazy dla zapytania: polskie radio białystok

Czytaj więcej...

Informacja o nabożeństwach i posługach w parafii

Bracia i Siostry!

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego pragniemy przekazać ważne informacje.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń krajowych służb sanitarnych i epidemiologicznych (https://www.gov.pl/web/koronawirus).

Informujemy, że parafia:

  • czasowo zawiesza spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej, próby chórów, lekcje języka angielskiego.
  • odwołuje tegoroczne wykłady Wielkopostnej Wszechnicy.
  • zawiesza rekolekcje uczniów do odwołania.
  • czasowo zawiesza udział chóru dziecięcego w porannej niedzielnej Boskiej Liturgii.

Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej prowadzone są od pn. do pt. w godz. 8.00-9.30 i 17.00-19.00. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Nabożeństwa w parafii będą sprawowane zgodnie z publikowanym na stronie harmonogramem, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności.

Zalecamy, aby udział w nabożeństwach wyrażał naszą wiarę i jednocześnie troskę o naszych bliźnich. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa to zbawienny dar. Niezmiennie pamiętajmy, że wymaga ono naszego przygotowania, wiary i bojaźni Bożej. Nie jest i nie może być wymuszane, a powinno stanowić naszą odpowiedź na słowa Zbawiciela "jeśli chcesz, to chodź...".

Eucharystia jest dla nas Bożym darem i świętością. To centrum naszego życia, którego nikt i nic nie jest w stanie zastąpić. Brońmy swej duszy przed zwątpieniem. Niech naszych serc nie ogarnia lęk przed darem, który ceną własnego życia darował nam nasz Zbawiciel.

Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie Wielkiego Postu. To okres walki ze słabościami i z grzechem. To czas zbliżenia z Bogiem i odwrócenia się od zła. Zachęcamy wszystkich do żarliwej modlitwy każdego dnia i poświęcenia czasu na zgłębianie bogactwa własnej wiary. Jeśli ktoś w dniach walki z koronawirusem zostanie w domu, niech pamięta o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Niech wie, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, za mieszkańców naszego miasta i obywateli naszego kraju i za całą ludzkość. Nawet w przypadku Waszej nieobecności ofiara naszej wspólnoty, drogocenne dary zostaną przedłożone Bogu w intencji Was wszystkich. Na Liturgii wspólnie wygłaszamy Modlitwę Pańską. Zjednoczmy się słowami tej modlitwy "...i wybaw nas od złego..." niezależnie od tego gdzie się znajdujemy.

Po drugiej niedzielnej Boskiej Liturgii będziemy sprawować molebień, prosząc Boga o ochronę przed epidemią. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w tej modlitwie w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych.

Przypominając o czasie postu zachęcamy do zwiększenia wysiłków. Cerkiew określa "czas postu" jako czas wiosny duchowej i duchowego szpitala. Przecież ten okres ma nas przygotować do spotkania z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Spotkania z naszym Zbawicielem, który za nas i za nasze grzechy złożył w ofierze Swoje życie. Odpowiedzmy godnie na ten Boży dar. Lud Izraela w chwili zagrożenia podejmował postny wysiłek. Post i nawrócenie uratowało wielu. Do postu i modlitwy wzywa nas w również sam Jezus Chrystus, który karci swych uczniów za zbyt małe zaangażowanie.

Jeśli obawiamy się o zdrowie własne i naszych bliskich - módlmy się. Przypomnijmy sobie o znanej nam praktyce postu kiedy skupiając się na Bogu próbujemy oderwać się od ziemskich "ważnych spraw" i codziennych plotek i dywagacji. Oderwijmy się od uzależniającego Internetu, telewizji, mediów społecznościowych, cudzych opinii i wszechwiedzących ekspertów. Zgłębiajmy mądrość słów Jezusa Chrystusa, które przekazał nam w Ewangelii. Zamiast tracić czas i nerwy przeczytajmy pełne miłości Listy Apostolskie. Kiedy wydaje się nam, że przeżywamy trudne chwile, poświęćmy czas na poznanie historii wczesnochrześcijańskiej wspólnoty opisane w Dziejach Apostolskich. Unikajmy krytykanctwa, mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń.

Módlmy się i za tych naszych współbraci, którzy w obliczu zagrożenia tracą wiarę, gubią się, odchodzą od Boga szukając zbawienia w "racjonalnym myśleniu". Przepraszajmy Boga i za tych, których nie zaraliśmy miłością do Chrystusa i niezachwianą wiarą. Czas pandemii to również czas próby naszej wiary.

W tych dniach nie zapominajmy również o naszych bliźnich, szczególnie o osobach samotnych, chorych i potrzebujących. Jeśli ktokolwiek potrzebuje wsparcia i pomocy w codziennych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Pamiętajmy, że duchowni mogą odwiedzać chorych wspierając ich modlitwą, misterium pokajania, misterium Świętej Eucharystii lub misterium Świętego Oleju.

Uwzględniając decyzje władz państwowych dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszenia zgromadzeń powyżej 50 osób, mając na uwadzę duchową potrzebę wiernych, zmieniamy wieczorne nabożeństwa w najbliższe środy i piątki. Od dnia 18 marca, w każdą środę i piątek o godz. 16.00 będzie sprawowana druga tego dnia Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów. Tym samym, w najbliższych dniach, Świętą Eucharystię będzie można przyjąć w niedzielę (2 Liturgie), środę (2 Liturgie), piątek (2 Liturgie) i sobotę.

 

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

 

Plan nabożeństw na najbliższe dni:

14 marca sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie

 

15 marca II niedziela Wielkiego Postu

Św. Grzegorza Palamasa

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i molebień o obronę przed epidemią

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św.Marka

spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy odwołane:

 

17 marca wtorek

9.00 nabożeństwo odwołane

 

18 marca środa

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów i molebień do św. Nektariusza (zamiast akatystu do św. Nektariusza)

 

19 marca czwartek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

20 marca piątek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów (zamiast akatystu Męki Pańskiej)

 

21 marca sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem św. krzyża

 

Odwołane wykłady Wielkopostnej Wszechnicy 2020

wielkopostnawszechnica2020W związku opublikowanymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego otwarte wykłady Wielkopostnej Wszechnicy 2020 zostają odwołane.

Decyzja dotyczy wszystkich kolejnych spotkań od niedzieli 15 marca do 12 kwietnia.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW MARZEC 2020

1 marca niedziela
Niedziela Przebaczenia Win. O strasznym sądzie
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia i wieczernia z obrzędem przebaczenia

2 marca poniedziałek
Początek Wielkiego Postu
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety
 
3 marca wtorek
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

Czytaj więcej...

Podkategorie