Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Informacja o nabożeństwach i posługach w parafii

Bracia i Siostry!

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego pragniemy przekazać ważne informacje.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń krajowych służb sanitarnych i epidemiologicznych (https://www.gov.pl/web/koronawirus).

Informujemy, że parafia:

  • czasowo zawiesza spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej, próby chórów, lekcje języka angielskiego.
  • odwołuje tegoroczne wykłady Wielkopostnej Wszechnicy.
  • zawiesza rekolekcje uczniów do odwołania.
  • czasowo zawiesza udział chóru dziecięcego w porannej niedzielnej Boskiej Liturgii.

Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej prowadzone są od pn. do pt. w godz. 8.00-9.30 i 17.00-19.00. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Nabożeństwa w parafii będą sprawowane zgodnie z publikowanym na stronie harmonogramem, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności.

Zalecamy, aby udział w nabożeństwach wyrażał naszą wiarę i jednocześnie troskę o naszych bliźnich. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa to zbawienny dar. Niezmiennie pamiętajmy, że wymaga ono naszego przygotowania, wiary i bojaźni Bożej. Nie jest i nie może być wymuszane, a powinno stanowić naszą odpowiedź na słowa Zbawiciela "jeśli chcesz, to chodź...".

Eucharystia jest dla nas Bożym darem i świętością. To centrum naszego życia, którego nikt i nic nie jest w stanie zastąpić. Brońmy swej duszy przed zwątpieniem. Niech naszych serc nie ogarnia lęk przed darem, który ceną własnego życia darował nam nasz Zbawiciel.

Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie Wielkiego Postu. To okres walki ze słabościami i z grzechem. To czas zbliżenia z Bogiem i odwrócenia się od zła. Zachęcamy wszystkich do żarliwej modlitwy każdego dnia i poświęcenia czasu na zgłębianie bogactwa własnej wiary. Jeśli ktoś w dniach walki z koronawirusem zostanie w domu, niech pamięta o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Niech wie, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, za mieszkańców naszego miasta i obywateli naszego kraju i za całą ludzkość. Nawet w przypadku Waszej nieobecności ofiara naszej wspólnoty, drogocenne dary zostaną przedłożone Bogu w intencji Was wszystkich. Na Liturgii wspólnie wygłaszamy Modlitwę Pańską. Zjednoczmy się słowami tej modlitwy "...i wybaw nas od złego..." niezależnie od tego gdzie się znajdujemy.

Po drugiej niedzielnej Boskiej Liturgii będziemy sprawować molebień, prosząc Boga o ochronę przed epidemią. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w tej modlitwie w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych.

Przypominając o czasie postu zachęcamy do zwiększenia wysiłków. Cerkiew określa "czas postu" jako czas wiosny duchowej i duchowego szpitala. Przecież ten okres ma nas przygotować do spotkania z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Spotkania z naszym Zbawicielem, który za nas i za nasze grzechy złożył w ofierze Swoje życie. Odpowiedzmy godnie na ten Boży dar. Lud Izraela w chwili zagrożenia podejmował postny wysiłek. Post i nawrócenie uratowało wielu. Do postu i modlitwy wzywa nas w również sam Jezus Chrystus, który karci swych uczniów za zbyt małe zaangażowanie.

Jeśli obawiamy się o zdrowie własne i naszych bliskich - módlmy się. Przypomnijmy sobie o znanej nam praktyce postu kiedy skupiając się na Bogu próbujemy oderwać się od ziemskich "ważnych spraw" i codziennych plotek i dywagacji. Oderwijmy się od uzależniającego Internetu, telewizji, mediów społecznościowych, cudzych opinii i wszechwiedzących ekspertów. Zgłębiajmy mądrość słów Jezusa Chrystusa, które przekazał nam w Ewangelii. Zamiast tracić czas i nerwy przeczytajmy pełne miłości Listy Apostolskie. Kiedy wydaje się nam, że przeżywamy trudne chwile, poświęćmy czas na poznanie historii wczesnochrześcijańskiej wspólnoty opisane w Dziejach Apostolskich. Unikajmy krytykanctwa, mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń.

Módlmy się i za tych naszych współbraci, którzy w obliczu zagrożenia tracą wiarę, gubią się, odchodzą od Boga szukając zbawienia w "racjonalnym myśleniu". Przepraszajmy Boga i za tych, których nie zaraliśmy miłością do Chrystusa i niezachwianą wiarą. Czas pandemii to również czas próby naszej wiary.

W tych dniach nie zapominajmy również o naszych bliźnich, szczególnie o osobach samotnych, chorych i potrzebujących. Jeśli ktokolwiek potrzebuje wsparcia i pomocy w codziennych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Pamiętajmy, że duchowni mogą odwiedzać chorych wspierając ich modlitwą, misterium pokajania, misterium Świętej Eucharystii lub misterium Świętego Oleju.

Uwzględniając decyzje władz państwowych dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszenia zgromadzeń powyżej 50 osób, mając na uwadzę duchową potrzebę wiernych, zmieniamy wieczorne nabożeństwa w najbliższe środy i piątki. Od dnia 18 marca, w każdą środę i piątek o godz. 16.00 będzie sprawowana druga tego dnia Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów. Tym samym, w najbliższych dniach, Świętą Eucharystię będzie można przyjąć w niedzielę (2 Liturgie), środę (2 Liturgie), piątek (2 Liturgie) i sobotę.

 

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

 

Plan nabożeństw na najbliższe dni:

14 marca sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie

 

15 marca II niedziela Wielkiego Postu

Św. Grzegorza Palamasa

8.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i molebień o obronę przed epidemią

17.00 wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św.Marka

spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy odwołane:

 

17 marca wtorek

9.00 nabożeństwo odwołane

 

18 marca środa

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów i molebień do św. Nektariusza (zamiast akatystu do św. Nektariusza)

 

19 marca czwartek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

20 marca piątek

8.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów (zamiast akatystu Męki Pańskiej)

 

21 marca sobota

Wspomnienie zmarłych

8.00 Boska Liturgia i panichida

17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem św. krzyża

 

Odwołane wykłady Wielkopostnej Wszechnicy 2020

wielkopostnawszechnica2020W związku opublikowanymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego otwarte wykłady Wielkopostnej Wszechnicy 2020 zostają odwołane.

Decyzja dotyczy wszystkich kolejnych spotkań od niedzieli 15 marca do 12 kwietnia.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW MARZEC 2020

1 marca niedziela
Niedziela Przebaczenia Win. O strasznym sądzie
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia i wieczernia z obrzędem przebaczenia

2 marca poniedziałek
Początek Wielkiego Postu
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety
 
3 marca wtorek
8.00 wielkopostne czasy i wieczernia
17.00 wielkie powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety

Czytaj więcej...

Wielkopostna wszechnica 2020

Katedra Teologii Prawosławnej i Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na kolejną edycję Wielkopostnej wszechnicy. Wszechnica to cykl otwartych wykładów o tematyce teologicznej, ascetycznej i religijnej, które będą się odbywały w każdą z kolejnych niedziel Wielkiego Postu, w świetlicy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Gen. W. Sikorskiego 9), bezpośrednio po wieczornym nabożeństwie, o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...

Zmarł były wieloletni starosta Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

40938205814 17247c0ab6 o20 lutego zmarł długoletni starosta Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ś.p. Aleksy Czykwin. Pan Aleksy był jedną z pierwszych osób zaangażowanych w przygotowanie utworzenia nowej parafii. W latach poprzedzających erygowanie parafii (w 1989 roku), wspólnie z białostockimi duchownymi (ś.p. o. Michałem Chomczykiem i o. mitratem Andrzejem Bierezowcem), zbierał podpisy i środki na wykup działki pod budowę cerkwi. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w budowie parafii pełniąc funkcję cerkiewnego starosty. Zapisał się w pamięci lokalnej wspólnoty jako ten, który przez lata pomagał we wszystkich pracach parafialnych, ciepło i życzliwie pomagał ludziom, którzy przychodzili do naszej cerkwi, był obecny na praktycznie wszystkich nabożeństwach.

Czytaj więcej...

Co zrobić ze świecą ze święta Spotkania Pańskiego?

fce135c794a273e2d3fdaeb60c61e9c4-tmb-720x411xfill.jpg

Nasi przodkowie przekazali nam nasze cerkiewne tradycje. Jedna z nich, znana w praktyce liturgicznej Cerkwi, to oświęcenie świec w dniu święta Spotkania Pańskiego. W dniu święta, w czasie nabożeństwa całonocnego czuwania duchowni czytają specjalne modlitwy i oświęcają świece. Potocznie mówimy o nich jako o gromnicach albo świecach gromnicznych. Nazwa ta pojawiła się w Prawosławiu pod inspiracją Zachodu, jednakże stała się dla nas znana i charakterystyczna. Nazwa ta wskazuje na związek z gromem, tj. błyskawicą. Aby zrozumieć po co święci się świece zapoznajmy się ze słowami modlitwy, które w chwili ich oświęcenia czytają duchowni.

Pierwsza modlitwa: Władco Święty, Ojcze Wszechmogący, Boże niemający początku, który wszystko stworzyłeś z niebytu i wolą Twoją powołałeś dzieło pszczół, doprowadziłeś do uczynienia świec i w dniu dzisiejszym wysłuchałeś prośbę sprawiedliwego Symeona, pokornie prosimy, aby te świece przygotowane na ziemi lub na wodach na potrzeby ludziom i na zdrowie dusz i ciał przez wezwanie świętego Twego imienia i wstawiennictwo błogosławionej zawsze Dziewicy Marii, której święto dzisiaj pobożnie obchodzimy, i wstawiennictwo wszystkich świętych Twoich, pobłogosław i zechciej poświęcić. A dla tego lud Twego, który pragnie je czcigodnie nosić i Tobie śpiewać pieśni chwały, słysząc głosy z niebios świętych Twoich i z tronu Majestatu Twego, bądź miłosierny dla wszystkich wołających do Ciebie, których odkupiłeś najdroższą Krwią Syna Twego, z którym błogosławiony jesteś z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pierwsza modlitwa przypomina, że każda świeca cerkiewna to symbol naszej modlitwy. Powinna się palić wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem i łączymi się z Nim słowami modlitw.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW LUTY 2020

1 lutego sobota
8.00 Boska Liturgia
17.00 całonocne czuwanie

2 lutego niedziela
Niedziela o Zacheuszu
8.00 Boska Liturgia
10.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Fotorelacja z nocnego nabożeństwa święta Narodzenia Jezusa Chrystusa 2020

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z nocnych świątecznych uroczystości święta Narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za piękne zdjęcia serdecznie dziękujemy Adamowi Bruczko.


 

Święto Narodzenia Chrystusa 2020

Świąteczne nocne nabożenstwo. 6-7 stycznia 2020

Fot. Adam Bruczko

Święto Narodzenia Chrystusa 2020

Harmonogram modlitwy w domach wiernych po święcie Chrztu Pańskiego

Zgodnie z prawosławną tradycją, po święcie Objawienia Pańskiego (19 stycznia) duchowni będą odwiedzać domy parafian. Prosimy o przygotowanie naczynia z wodą święconą (ze święta Chrztu Pańskiego) oraz karteczki „za zdrowie” z imionami domowników. W przypiadku nieobecności bądź zmiany adresu domowników prosimy o informację telefoniczną. 

Czytaj więcej...

Narodzenie Chrystusa

ikona05

Bracia i Siostry!

Nasza Cerkiew nieustannie przypomina nam o drodze naszego życia, o celu, który jest naszym powołaniem. Ten cel to wieczna szczęśliwość wybranych w Królestwie Niebiańskim. Dlatego też i my wybraliśmy drogę wiary. Wierzymy, że idąc za Chrystusem zaprowadzi On nas do Swojego domu, gdzie w radości będziemy obcować ze świętymi i wszystkimi tymi, którzy wybrali drogę wskazaną przez Zbawiciela.

Przeżywamy teraz święto Narodzin Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Nie jest to dla nas „historia”, nie jest to też „retrospekcja”. Każdy dzień liturgicznego wspomnienia, każde ze świąt jest dla nas mistycznym przeżywaniem, duchową obecnością nie tu i teraz, lecz tam – w Betlejem, w Jerozolimie i wszystkich tych miejscach, o których mówi nam święto.

Modląc się w naszej cerkwi, jesteśmy tu i teraz, ale jesteśmy również w Betlejem, przy grocie, wraz z pasterzami, aniołami, Najświętszą Bogarodzicą, a przede wszystkim z Nim – z naszym Bogiem i Zbawcą Jezusem Chrystusem. Hymny liturgiczne podkreślają tą współobecność: „Dzisiaj rodzi się w Betlejem...” słyszymy w świątecznych hymnach nocnego nabożeństwa. Dzisiaj przychodzi zbawienie świata! Dzisiaj niestworzony Bóg Słowo staje się Bogoczłowiekiem. Zostaje zrodzony z pokornej Niewiasty i sam pokornie zamieszkuje pośród ludzi.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW STYCZEŃ 2020

1 stycznia śr.
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst do św. Nektariusza
 
2 stycznia czw.
17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich
 
3 stycznia pt.
8.00 Boska Liturgia

Czytaj więcej...

Podkategorie