Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Jubileusz XXX-lecia parafii Zmartwychwstania Pańskiego

Cerkiew-19.jpgW sobotnie popołudnie 5 października 2019 roku w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się uroczystości ku czci czczonej ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich połączone z jubileuszem trzydziestolecie istnienia parafii. Nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył o. prot. Andrzej Bołbot proboszcz parafii Opieki Matki Bożej w Choroszczy.

W niedzielę 6 października świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W słowie skierowanym do wiernych po ewangelicznym czytaniu Władyka zwrócił uwagę na symboliczny opis połowu ryb. Jezus Chrystus w cudowny sposób napełnił sieci apostołów rybami, którzy sami nie potrafili nic złobić. Później natchnieni łaską Ducha Świętego zostali oni powołani do łowienia ludzi. Poprzez głoszenie słowa Bożego apostołowie ułowili naszych przodków w sieci wiary. Dzięki temu również i my dzisiaj wyznajemy Chrystusa naszym Zbawicielem-powiedział Arcybiskup Jakub.

Czytaj więcej...

Pierwsza spowiedź dzieci

255.jpgPierwsza spowiedź dzieci w naszej parafii odbędzie się w sobotę 19 października o godzinie 16.30. Po krótkim spotkaniu z dziećmi w cerkwi, duchowni rozpoczną wysłuchiwanie spowiedzi dzieci i ich rodziców. W niedzielę 20 października o godz. 800 rozpocznie się Boska Liturgia, w czasie której dzieci będą mogły przyjąć święte Ciało i Krew naszego Zbawiciela, czyli Świętą Eucharystię.

 

 

 

XXX-lecie naszej parafii. Zaproszenie

650x650.jpgW 1989 roku, dekretem ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy, została erygowana nowa białostocka parafia Zmartwychwstania Pańskiego. Od tamtego czasu mija trzydzieści lat. To czas budowy świątyni i domu parafialnego, tworzenia wspólnoty wiernych, wspólne nabożeństwa, modlitwy, spotkania. To czas narodzin nowych parafian i okres pożegnania tych, którzy przeszli do życia wiecznego. Ostatnie trzydzieści lat to nowe pokolenia, które urodziły się i wychowują się w naszej świątyni. Lata mijają niezwykle szybko. Codzienność nie pozwala zauważyć tego, jak wiele się zmieniło. W życiu człowieka trzydzieści lat to bardzo dużo. W Cerkwi, która istnieje ponad dwa tysiące lat okres ten wydaje się jednak krótką chwilą. Tym bardziej ważne jest to, aby na chwilę się zatrzymać, zastanowić się nad przemijającym czasem i podziękować Bogu za darowane naszej parafialnej wspólnocie lata. Tegoroczne święto ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej stają się dla nas czasem radosnego świętowania naszego jubileuszu XXX-lecia. To dzień, w którym podziękujemy Bogu za miejsce do modlitwy, za ludzi z którymi uczestniczymy w nabożeństwach, za budowniczych świątyni i domu parafialnego i za tych, którzy przez lata byli naszymi duchownymi opiekunami, katechetami, przyjaciółmi.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2019

2 października – środa
8.00 Boska Liturgia
17.00 akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza i molebien dla studentów i wykładowców z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego

3 października – czwartek
17.00 akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

4 października – piątek
8.00 Boska Liturgia

Czytaj więcej...

Modlitewna inauguracja roku akademickiego w Białymstoku

55443316 2315680788452415 6282643946879320064 nStudentów, wykładowców i wszystkich pracowników szkół wyższych zapraszamy na modlitewną inaugurację nowego roku akademickiego. W środę 2 października o godz. 17. w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Gen. W. Sikorskiego 9) sprawowany będzie molebień połączony z akatystem do św. Nektariusza z Eginy. W modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, łaskę Bożą dla nauczających i uczących się, siłę i wytrwałość. Studenci zgłębiają wiedzę, rozwijają swe zdolności, odkrywają świat. Z perspektywy człowieka wierzącego, nie są na tej drodze sami. W każdym dobrym działaniu wspiera ich również Bóg. Czyni to nienachalnie, szanując wolność człowieka. Wspiera tych, którzy Go o to proszą.

Modlitwa inaugurująca nowy rok akademicki to prośba o Bożą łaskę i wsparcie. Zjednoczmy się w niej tego dnia.

Czytaj więcej...

Chór młodzieżowy - zaproszenie

70624568 2486300094757617 2825500886292234240 nW październiku rozpoczyna pracę nowy chór młodzieżowy naszej parafii. Zadaniami zespołu będzie śpiewanie porannych niedzielnych Świętych Liturgii oraz raz w miesiącu sobotniego całonocnego czuwania. Próby odbywać się będą po nabożeństwach. Prace ukierunkowane będą na zdobywanie umiejętności samodzielnego śpiewania św. Liturgii i całonocnego czuwania, włączając w to naukę 8 tonów cerkiewnych różnych tradycji, jak również kształcenie słuchu i prawidłowej techniki wokalnej.

Chórzyści pracować będą pod kierunkiem lektora Miłosza Bogicia – wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, absolwenta wydziałów reżyserii dźwięku i dyrygentury chóralnej, studenta Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Nabożeństwa ku czci św. Atanazego Brzeskiego

unnamed.jpg

W 2019 roku nasza parafia otrzymała cząsteczkę relikwii świętego Atanazego Brzeskiego, która znalazła swoje miejsce w kiocie z ikoną świętego.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo wieczorne, Boską Liturgię i akatyst.

 

17 września – wtorek
17.00 całonocne czuwanie

18 września – środa
św. męcz. Atanazego Brzeskiego
8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst do św. męcz. Atanazego Brzeskiego

 

Kurs języka angielskiego w parafii

angl2019Parafia Zmartwychwstania Pańskiego zaprasza na kolejny rok kursów języka angielskiego od października 2019 r. dla dzieci i młodzieży od IV klasy szkoły podstawowej. Kurs: 60 h. Koszt: 600 zł. 

Zajęcia prowadzone są przez panią Agnieszkę Andrejuk (Kieńko). Terminy zajęć zostaną ustalone po uprzednim zebraniu się grup. Zapisy trwają do 25 września pod nr telefonu 508 556 977.

Czytaj więcej...

Spotkanie chóru dziecięcego

chór dziecięcyZapraszamy serdecznie na pierwsze po wakacjach spotkanie chóru dziecięcego, które odbędzie się w sobotę 7 września o godznie 15:00 w świetlicy parafialnej. Mile widziane są wszystkie dzieci, które pragną swoim śpiewem ubogacać św. Liturgię oraz rozwijać swoje zdolności muzyczne. Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się pierwsza powakacyjna próba.

Chór uczestnicy w niedzielnej Liturgii o godz. 8.00.

Aleksandra Pawluczuk

tel.: 660 282 246

Św. Mnich Męczennik Atanazy Igumen Brzeski

Aphanasiy_of_Brest.jpgW 2019 roku nasza parafia otrzymała kolejny niezwykły dar, cząsteczkę relikwii św. Męczennika Atanazego, Igumena Brzeskiego. Obrońca Prawosławia w czasach siłowego wprowadzania tzw. unii brzeskiej. W roku 1643, walcząc o prawo do wolnego wyznawania wiary prawosławnej w Rzeczpospolitej i poszukując obrony wiernych przed prześladowaniami, udał się do Warszawy, by odebrać od króla Władysława IV przywilej zezwalający na budowę nowych prawosławnych obiektów sakralnych w Brześciu oraz potwierdzający prawa brzeskiego bractwa prawosławnego. Dokument ten nie został potwierdzony przez kanclerza Albrychta Stanisława Radziwiłła. Wówczas Atanazy wystąpił z oficjalną skargą w sejmie, domagającsię likwidacji unii i wsparcia prawdziwej wiary greckiej. Został aresztowany, po czym zmuszony do wyjazdu do Kijowa. Chociaż metropolita kijowski Piotr nakazał mu powstrzymanie się od publicznych ataków na Kościół unicki, w dalszym ciągu potępiał unię w głoszonych kazaniach. W 1645 został ponownie aresztowany.

 

 

Czytaj więcej...

Boska Liturgia o godzinie 9.00

2d4fc7e5a23d064793a7562f19451af9

Przypominamy, że w niedzielę 18 sierpnia w wigilię swięta Przemienienia Pańskiego w naszej parafii będzie sprawowana jedna Boska Liturgia o godzinie 9:00.

 

18 sierpnia – niedziela

Wigilia św. Przemienienia Pańskiego

9.00 – Boska Liturgia

17.00 – całonocne czuwanie

 

 

Podkategorie