Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Harmonogram nabożeństw marzec 2022

Harmonogram nabożeństw marzec 2022

 

2 marca środa

Liturgia nie jest sprawowana

17.00   akatyst św. Nektariusza

 

3 marca czwartek

17.00   akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Harmonogram nabożeństw luty 2022

Harmonogram nabożeństw – luty 2022


2 lutego środa

8.00    Boska Liturgia

17.00  akatyst św. Nektariusza

 

3 lutego czwartek

17.00  akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Wielka wieczernia święta Objawienia Pańskiego

19 stycznia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sprawowana była wielka wieczernia rozpoczynająca drugi dzień święta Chrztu Pańskiego. Nabożeństwo sprawowane było w ramach Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Z powodu choroby Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, wieczerni przewodniczył dziekan białostocki ks. mitrat Jerzy Boreczko.
Tuż przed rozpoczęciem wieczornego nabożeństwa do świątyni przybyli: ks. abp Józef Guzdek, metropolita białostocki wraz z towarzyszącymi mu duchownymi z Kościoła rzymskokatolickiego oraz ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wszystkich przybyłych na nabożeństwo przywitał proboszcz parafii ks. prot. Marek Ławreszuk.

Czytaj więcej...

Harmonogram nabożeństw w okresie wizyt duszpasterskich

W związku z obostrzeniami sanitarnymi COVID-19 tradycyjne wizyty duszpasterskie z wodą jordańską w naszej parafii, odbywać się będą w formie modlitwy dla mieszkańców poszczególnych ulic. Po modlitwie osoby zainteresowane będą mogły spotkać się z duchownymi i porozmawiać na ważne dla nich tematy. 

Istnieje możliwość indywidualnych odwiedzin duszpasterskich w domach wiernych. Zapisy w cerkwi w świeszcznom jaszczyku.

Koleda 2022

Harmonogram nabożeństw - styczeń 2022

1 stycznia sobota

0.00 Boska Liturgia i molebień

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

2 stycznia niedziela

Św. Jana z Kronsztadu

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Premiera płyty "Tobie przynależy wszelka chwała" - łącze z transmisją

Zapraszamy na premierę naszej płyty!

Rozpoczynamy w piątek 19 listopada o godz. 19.00!

Transmisja na stronie internetowej oraz na antenie Radia Orthodoxia (102,7 Mhz).

Mamy nadzieję, że pieśni śpiewane przez chóry dziecięcy, młodzieżowy i parafialny staną się dla nas inspiracją do modlitwy wspólnotowej i poczucia bliskości Boga.Promocja przepięknie wydanej płyty CD połączona ze śpiewem trzech chórów na żywo, odbędzie się w niedzielę 21 listopada o godz. 10.00 w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ul. Gen. W. Sikorskiego 9!

    

   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia. Składamy serdeczne podziękowania:

   • Urzędowi Miasta Białystok, który udzielił finansowego wsparcia,
   • redakcji Radia Orthodoxia za promocję wydarzenia i umożliwienie realizacji premiery na antenie radiowej,
   • dyrygentom za przygotowanie scenariusza płyty i pracę z chórzystami,
   • chórzystom za zaangażowanie i trud profesjonalnego przygotowania śpiewanych utworów,
   • pani Justynie Korolko za przygotowanie sesji fotograficznej chórzystów,
   • oraz wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w realizację projektu.

Wspólna inicjatywa parafialnych chórów - zaproszenie

Z radością i prawdziwą przyjemnością zapraszamy wszystkich na premierę płyty trzech chórów parafialnych: dziecięcego, młodzieżowego i parafialnego.

Dyrygenci i chórzyści poświęcili ostatnie miesiące na przygotowanie wspólnego repertuaru pieśni liturgicznych, którymi wychwalają Boga. Tak powstała wyjątkowa, wielopokoleniowa i wielokulturowa płyta pt. Tobie przynależy wszelka chwała. Niniejsza płyta przedstawia śpiew liturgiczny trzech chórów Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Śpiewną ofiarę Bogu składają kolejne pokolenia: dzieci, młodzież i ludzie dorośli. Każdy z chórzystów odnalazł w sobie talent i rozwija go na chwałę Bogu.

Treść płyty jest skoncentrowana wokół fundamentów prawosławnej wspólnotowości. Tematyka kolejnych modlitw nawiązuje do Boskiej Liturgii, centralnego i najważniejszego nabożeństwa cyklu dobowego. Poszczególne hymny akcentują szczególne wydarzenie roku liturgicznego, święto Paschy Chrystusowej, czyli Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, centralne i najważniejsze święto cyklu rocznego.

Przedstawione na płycie utwory koncentrują Odbiorców na fundamentalnym celu modlitwy - wychwaleniu Boga, na fundamentalnym celu życia człowieka - zjednoczeniu z Bogiem w misterium Eucharystii dokonywanym podczas Boskiej Liturgii i na fundamentalnym wydarzeniu w dziejach ludzkości - zbawiennej ofierze Bogoczłowieka dokonanej w noc paschalną.

Prezentowane pieśni akcentują jeszcze jeden fundamentalny aspekt Prawosławia, a mianowicie jego powszechność. Modlitwy i ich melodie pochodzą z różnych epok i różnych prawosławnych tradycji liturgicznych. Obok monodii i śpiewu wielogłosowego, melodii liturgicznych pierwszego tysiąclecia, przedstawiono również współczesne wielogłowe opracowania, melodie monastyczne i katedralne, śpiewane dodatkowo w różnych językach. Wszystko to, mamy taką nadzieję, pozwala zrozumieć, iż śpiew liturgiczny Cerkwi ukazuje powszechność i bezgraniczność wiary prawosławnej.

Ze względu na ograniczenia covidowe postanowiliśmy, aby wspólne dzieło chórzystów zostało zaprezentowane w bezpieczny sposób. Zrezygnowaliśmy z koncertu, na którym zgromadziłoby się wielu wiernych na rzecz premiery online.

Szczegóły dotyczące wydarzenia zostały przedstawione na załączonym niżej plakacie.

Czytaj więcej...

Święto ku czci św. Nektariusza z Eginy, metropolity Pentapolis

125430178_3715396811858028_6903304508299610459_o.jpg22 listopada Cerkiew wspomina pamięć św. Nektariusza, metropolity Pentapolis. W naszej parafii w szczególny sposób czcimy pamięć tego współczesnego świętego i cudotwórcy. Z Bożego błogosławieństwa od roku 2017 w naszej cerkwi znajdują się jego relikwie, przed którymi w każdą środę wieczorem gromadzimy się na akatyst.
W czasie, w którym triumfuje pandemia i strach przed chorobą, święty biskup Nektariusz może stać się naszym przewodnikiem, który prowadząc do Chrystusa pozwala wyzwolić się z naszych słabości. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Podczas nabożeństw poprosimy tego wielkiego nauczyciela chrześcijańskiej wiary o dar wiary, nadziei i miłości, o przykład pokory i trwania przy Chrystusie, o zdrowie dla nas i dla naszych bliźnich.

Czytaj więcej...

Nowy diakon w naszej parafii

Dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego ks. Gabriel Masalski z dniem 11 października 2021 roku został mianowany diakonem nadetatowym w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nowemu duchownemu życzymy wielu łask Bożych oraz radości ze służby przed tronem Najwyższego. 

a.jpg

Czytaj więcej...

Święto ku czci Matki Bożej Królowej Wszystkich

HM7A00603 października cerkiew Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przyjęła licznie zgromadzonych wiernych, którzy przybyli na wspólną modlitwę przed ikoną Matki Bożej Królowej Wszystkich. Parafialną tradycją stała się organizacja święta w pierwszą niedzielę października. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Królowej Wszystkich już od dawna stało się drugim świętem parafii.

Uroczystości modlitewne rozpoczęły się sobotnim nabożeństwem wieczornym, w którym uczestniczyli duchowni ze skitu w Odrynkach, białostockich parafii św. Jana Teologa, św. Jerzego i św. Pantelejmona.

Świąteczna niedziela rozpoczęła się oświęceniem wody w kapliczce, które sprawował prot. Mateusz Kiczko. O godz. 9.30 duchowieństwo oraz wierni powitali zwierzchnika diecezji, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, który przewodniczył Boskiej Liturgii. W sprawowanej przez Arcybiskupa Jakuba Boskiej Liturgii uczestniczyli duchowni parafii oraz przybyli na uroczystości goście: o. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, o. mitrat Anatol Ławreszuk, rezydent parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, o. mitrat Andrzej Bierezowiec, rezydent parafii Św. Ducha w Białymstoku, prot. Paweł Łapiński, wikariusz parafii św. Piotra i Pawła w Wasilkowie, prot. Jan Wołkowycki dyrektor Prawosławnego Domu Miłosierdzia Samarytanin w Hajnówce, prot. Piotr Augustyńczuk proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach, prot. Michał Czykwin i prot. Adam Jakuc, wikariusze parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, o. Piotr Omelczuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku, o. Ivan Nikulin, wikariusz parafii św. Jerzego w Białymstoku, o. Piotr Makal, wikariusz parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku, o. Dariusz Sulima, proboszcz parafii św. Mikołaja w Ornecie oraz protodiakon Wiaczesław Perek z parafii katedralnej św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa, po raz pierwszy śpiewały trzy parafialne chóry. Chórem dziecięcym dyrygowała p. Aleksandra Pawluczuk, chórem młodzieżowym - lektor Milosz Bogić, zaś chórem parafialnym - dyrygenci p. Dawid Jakubowski i p. Iwona Randhawa.

Czytaj więcej...

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Liturgia dla osób pracujących.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego - Krzyż w Tradycji Cerkwi PrawosławnejW poniedziałek 27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego w naszej parafii będzie sprawowana poranna Boska Liturgia o godzinie 5:30. Osoby uczestniczące w nabożeństwie prosimy o wcześniejsze przystępowanie do sakramentu spowiedzi - w niedzielę podczas liturgii lub całonocnego czuwania.

 

26 września nd.

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem Krzyża Pańskiego

 

27 września poniedziałek

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

5.30 Boska Liturgia

9.00 Boska Liturgia

Podkategorie