Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Rozdanie świadectw z religii prawosławnej

037W niedzielę 17 czerwca po akafiście do św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego odbył się dziękczynny molebien związany z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018. W nabożeństwie uczestniczyli katecheci, rodzice oraz uczniowie uczęszczający na lekcje religii prawosławnej w szkołach na terenie parafii. W słowie skierowanym do uczniów proboszcz parafii o. prot. Marek Ławreszuk pogratulował dzieciom i młodzieży sukcesów, a także zachęcał do uczestnictwa w nabożeństwach w okresie wakacji, które nie są czasem odpoczynku od Boga. 

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dyplom uk rel 13

W najbliższą niedzielę 17 czerwca o godzinie 17:00 w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się katechetyczne zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po akatyście do św. męcz. Gabriela nastąpi uroczyste rozdanie świadectw.

17 czerwca – niedziela
Niedziela Wszystkich Świetych Ziemi
Białoruskiej
Wasilkowskiej Ikony Matki Bożej
8.00 – Boska Liturgia
10.00 – Boska Liturgia

17.00 – akatyst do św. męcz. Gabriela i katechetyczne zakończenie roku szkolnego

Zaprszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami.  

 

 

Święto Szkoły Podstawowej nr. 49

IMG 25c6d63c1b1a9e490eee02ff29003933 VW poniedziałek 28 maja po Boskiej Liturgii odbył się dziękczynny molebień z okazji święta Szkoły Podstawowej nr. 49 w Białymstoku. Pracownicy oraz uczniowie szkoły modlili się wspólnie dziękując Bogu za dotychczasowe łaski oraz prosząc o dalsze pomyślne funkcjonowanie placówki.

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia jest jedną z placówek oświatowych działających na terenie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Swoje funkcjonowanie rozpoczęła 1 września 1999r. Obecnie do szkoły uczęszcza blisko 1300 uczniów, których kształci 90-ciu nauczycieli. Wśród nich są katecheci religii prawosławnej o. Piotr Kiryluk, Matuszka Iwona Romańczuk i pan Aleksander Malinowski  

 

Czytaj więcej...

Relikwie św. Mikołaja w naszej cerkwi

mikolaj

22 maja do naszej parafii przybędzie ikona z cząsteczkami relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym dniu w Boskiej Liturgii. Po nabożeństwie na środku świątyni przed ikoną będzie sprawowany krótki molebień. Ikona wraz z cząsteczką relikwi na stałe pozostanie w naszej parafii. 

 

22 maja – wtorek

Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari

8.00 – Boska Liturgia

 

 

 

Czytaj więcej...

Pielgrzymka do Wojnowa

IMG 15715.05.2018 roku członkowie  chóru dziecięcego, prisłużnicy  wraz z rodzicami i opiekunami udali się na pielgrzymkę autokarową do Monasteru Żeńskiego Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny położonego w malowniczej wsi Wojnowo w województwie warmińsko – mazurskim. Wyjazd został zorganizowany przez matuszkę Iwonę Romańczuk  przy finansowym wsparciu parafii. W drodze do klasztoru uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z historią monasteru, żywotami świętych, a także śpiewając pieśni, które co niedzielę można usłyszeć podczas Boskiej Liturgii. Po dotarciu na miejsce, pielgrzymów przywitał o.German,  który odprawił molebień przed kopią Trójrękiej Ikony Matki Bożej. Jest ona szczególnie czczona w owym monasterze. Po krótkiej modlitwie ojciec zwrócił się do pielgrzymów ze słowem podziękowania za odwiedzenie tego szczególnego miejsca.

Czytaj więcej...

Uroczystości ku czci św. Jana Teologa

św. Jana TeologaW poniedziałek 21 maja w naszej parafii nabożeństwo nie będzie sprawowane.

Liturgia i uroczystości świąteczne w tym dniu odbędą się w parafii św. Jana Teologa na Bacieczkach.

Serdecznie zapraszamy

 

 

Spotkanie z o. Melchisedekiem

3W miniony czwartek 26 kwietnia w naszej parafii odbyło się spotkanie z hieromnichem Melchisedekiem z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex. Po akatyście przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej w świetlicy parafialnej duchowny wygłosił wykład na temat sakramentu spowiedzi.

 Hieromnich Melchisedek, w świecie - Mika Törönen, urodził się w 1970 r. w Finlandii i był ochrzczony w cerkwi w miejscowości Iisalmi. Studiował teologię w Grecji na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, gdzie w 1996 r. otrzymał stopień Ptycheion Theologias, oraz w Anglii na Uniwersytecie w Durham, gdzie w 1998 r. otrzymał stopień magistra badań teologicznych a w 2003 r. - doktora teologii. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pod tytułem: ,,Jedność i rozróżnienie w myśli św. Maksyma Wyznawcy” był prof. Andrew Louth. W 2007 r. rozprawa ta została wydana przez Oxford University Press.

 

Czytaj więcej...

Antypascha 2018

094Tydzień po święcie Wielkanocy w niedzielę Antypaschy parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku obchodziła swoje święto parafialne. Główne uroczystości były poprzedzone sobotnim nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył o. Michał Czykwin wikariusz parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Podczas wieczornej modlitwy śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą Aleksandry Pawluczuk.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od małego oświęcenia wody w kapliczce na terenie parafii. Następnie powitano arcypasterza, który przewodniczył Boskiej Liturgii. Podczas małego wejścia ordynariusz diecezji białostocko gdańskiej z okazji święta paschy nagrodził o. Adama Jakuca prawem noszenia złotego krzyża, o. Mateusza Kiczko skufią i o. diakona Piotra Makala podwójnym orarionem. Po czytaniu ewangelicznym ze słowem komentarza zwrócił się do wiernych o. Władysław Masajło. Duchowny zwrócił uwagę na słowa paschalnego powitania „Chrystus zmartwychwstał”, które całe czas rozbrzmiewają w świątyniach świadcząc o zwycięstwie życia nad śmiercią. Kapłan przywołał również postać apostoła Tomasza, zachęcając do pielęgnowania swojej prawosławnej wiary.

Czytaj więcej...

Zaproszenie. Spotkanie z ojcem Melchisedekiem

o.melchisedec.jpgKatedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na wykłady hieromnicha Melchisedeka z Monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex.

„Misterium spowiedzi” – czwartek 26 kwietnia, godz. 18.00 w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Sikorskiego 9)

„Antropologia prawosławna” – piątek 27 kwietnia, godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. Św. Mikołaja 5)

Czytaj więcej...

Paschalny Tydzień i Antypascha - harmonogram nabożeństw

9 kwietnia – Poniedziałek Paschy
9.00 – Boska Liturgia i procesja

10 kwietnia – Wtorek Paschy
Iwierskiej Ikony Matki Bożej
8.00 – Boska Liturgia

11 kwietnia – Środa Paschy
8.00 – Boska Liturgia
17.00 – akatyst do św. cudotwórcy Nektariusza

Czytaj więcej...

PIELGRZYMKA DO WILNA 01-03.06.2018

Pielgrzymka Wilno.jpg

Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wilna 01-03.06.2018

PLAN PIELGRZYMKI DO WILNA 01-03.06.2018

01.06.2018 (piątek)

6:00 Molebien i wyjazd z Białegostoku

11:00 (czasu litewskiego) zwiedzanie zamku w Trokach

14:00 wyjazd z Trok

15:00 Zakwaterowanie i obiad w klasztorze św. Ducha w Wilnie (monaster koło Ostrej Bramy)

16:00 Spotkanie z jednym z Mnichów i przedstawienie historii klasztoru
17:00 Wieczernia

19:00 Kolacja i wyjazd do Wileńskiej Wieży Telewizyjnej – najwyższa budowla na Litwie (8 w Europie) i wjazd windą na platformę widokową

Czytaj więcej...

Wielkopostna Wszechnica - podsumowanie

a. charylo 1

W niedzielę 1 kwietnia u progu Wielkiego Tygodnia odbyło się ostatnie spotkanie w ramach cyklu wielkopostnej wszechnicy organizowanej przez naszą parafię. Prelegentem był lektor Andrzej Charyło, absolwent Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w Kijowie, stypendysta Ostkirchliche Institut w Regensburgu w Niemczech oraz Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Przedstawił on temat: „Wielki Tydzień i cud Świętego Ognia”. Wielki Tydzień to czas, kiedy skupiamy się już nie na sobie, ale na tym, czego dokonał Bóg, aby zbawić człowieka. To najważniejszy tydzień w całym cerkiewnym roku liturgicznym. 

Prelegent zanim opowiedział o samym cudzie Świętego Ognia przybliżył wraz ze zdjęciami niektóre miejsca w Jerozolimie tj. Bazylikę Zmartwychwstania, w pobliżu której znajduje się m.in. cerkiew św. św. Konstantyna i Heleny, monaster św. Jana Chrzciciela oraz cerkiew św. św. Joachima i Anny, która jest usytuowana w miejscu narodzin Bogurodzicy. Obecnie w Jerozolimie jest ponad 40 cerkwi. Po 37 latach od śmierci Chrystusa miasto zostało doszczętnie zburzone przez Rzymian. Dopiero w IV w. zaczęto wznosić pierwsze świątynie związane z życiem Chrystusa. Interesującym jest fakt, że w miejscu, gdzie spoczywał Krzyż Pański wyrosła bazylia (nazwa pochodzi od greckiego słowa βασιλεύς - basileus, czyli król).

 

Czytaj więcej...

Akatyst do Zbawiciela - nowość wydawnicza

akatyst do zbawiciela okładkaParafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku wydała Akafist Iisusu Sładczajszemu. Akatyst do Zbawiciela. Jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych hymnów ku czci Jezusa Chrystusa, który stanowi jeden z ważniejszych tekstów służących jako przygotowanie do komunii Ciała i Krwi Chrystusa. Słowa akatystu podkreślają ludzką słabość i kierują ku Bożemu Miłosierdziu, stanowiąc wsparcie dla wszystkich, którzy zmagają się z problemami.
 
Książeczka zawiera tekst cerkiewnosłowiański zapisany rosyjską czcionką, polskie tłumaczenie oraz transkrypcję, która pozwoli na lepsze wykorzystanie tekstu w czasie nabożeństw. Wydanie akatystu zostało zrealizowane z akceptacją i błogosławieństwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Tłumaczenia na język polski oraz transkrypcji tekstu cerkiewnosłowiańskiego  dokonał o. mitrat Grzegorz Misijuk. Korekta i redakcja została zrealizowana w ramach Zespołu ds. Tłumaczeń oraz Zespołu ds. Wydawnictw Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
 

Czytaj więcej...

Podkategorie