Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Retransmisja Boskiej Liturgii święta ikony Matki Bożej Wszechkrólowej

logo orthodoxia 90px wysokosci 3Zapraszamy do wysłuchania retransmisji Boskiej Liturgii sprawowanej w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku dnia 1 października, w dniu święta ikony Matki Bożej Wszechkrólowej. Nagranie przygotowali i opublikowali dziennikarze Radia Orthodoxia. Nabożeństwu przewodniczył o. mitrat Grzegorz Misijuk w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. W czasie Liturgii śpiewały dwa chóry: młodzieżowy pod dyrekcją protodiakona Mariana Romańczuka oraz dziecięcy prowadzony przez matuszkę Iwonę Romańczuk.

Czytaj więcej...

Koncert w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

plakat schola LargeSobota 14 października - godz. 18. Kondakion o nawróconej autorstwa św. Romana Melodosa. Opracowanie dr Marcina Abijskiego. Śpiewa Schola Węgajty. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ul. Sikorskiego 9. Wstęp wolny.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym pięknym wydarzeniu

Schola Teatru Węgajty powstała w styczniu 1994 roku w ramach Stowarzyszenia Teatr Wiejski „Węgajty” i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Działalność Scholi skupia się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego śpiewu.

Od 1996 roku Schola realizuje projekt International Meetings on Drama and Liturgy – „Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia”, którego założeniem jest m.in. opracowanie i wystawianie średniowiecznych dramatów liturgicznych oraz włączanie ich w całoroczny cykl liturgii. Spotkania są próbą stworzenia warunków pozwalających wszystkim zainteresowanym problematyką związków pomiędzy dramatem a liturgią włączyć się w pracę nad przygotowaniem do wystawienia dramatów liturgicznych w realiach współczesnej liturgii.

Czytaj więcej...

Uwaga - informacja o nabożeństwach w dniu św. Jana Teologa (9 listopada)

jan teologZ powodu świątecznych uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w sąsiedniej parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, Boska Liturgia w poniedziałek 9 października o godz. 8.00 nie będzie sprawowana.

Gorąco zapraszamy naszych parafian do udziału w świątecznym nabożeństwie w cerkwi św. Jana Teologa

Upamiętnienie zburzonego soboru

Z prawdziwą przyjemnością chcemy podzielić się z Wami projektem pomnika zburzonego soboru Zmartwychwstania Pańskiego z ul. Sienkiewicza. Budowę cerkwi rozpoczęto w 1898 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze państwowe dążyły do likwidacji tej świątyni. Zbudowana w stanie surowym nigdy nie stała się miejscem modlitwy. W 1938 roku, bez wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, została rozebrana. O jej istnieniu świadczy jedynie mała tabliczka przed budynkiem policji na ul. Sienkiewicza. Pamięć o tej świątyni i o jej budowniczych praktycznie zanikła.

Prezentowany projekt to efekt wielomiesięcznych konsultacji i pracy zaprzyjaźnionych artystów i architektów. Nasz cel jest jednoznaczny, co zresztą zostało sformułowane w inskrypcji na pomniku:

Czytaj więcej...

Sprzęt dla niepełnosprawnych

Parafia dysponuje ostatnimi sztukami chodzików dla seniorów (czterokołowe balkoniki dla niepełnosprawnych). Potrzebujące takich urządzeń osoby prosimy o kontakt z proboszczem lub członkami Rady Parafialnej.

Zaproszenie na święto ikony Matki Bożej Wszechkrólowej

Niezbywalną tradycją naszej parafii stały się uroczyste modlitwy ku czci Najświętszej Bogurodzicy, wznoszone w naszej cerkwi w pierwszą niedzielę października. To święto naszej cudownej ikony Bogurodzicy Wszechkrólowej, która przybyła do naszej cerkwi w pierwszych latach budowy i stała się duchowym oknem, przez które wierni składają swe prośby, błagania i intencje przed tron Matki Bożej i Wszechmogącego Boga.

Czytaj więcej...

Wizyta Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wierejskiego Eugeniusza

20 września naszą parafię odwiedziła delegacja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, której przewodniczył arcybiskup Eugeniusz, długoletni rektor Moskiewskiej Akademii Duchownej, profesor MDA. Delegacja przybyła do Białegostoku na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba.

Czytaj więcej...

Historia naszej parafii w Kalendarzu Warszawskiej Metropolii Prawosławnej na 2018 rok

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało oficjalny cerkiewny kalendarz na rok 2018. W każdym nowym tomie, obok wykazu świąt i postów, objaśnień dotyczących terminów, w których można sprawować sakrament małżeństwa, znajduje się aktualny wykaz adresowy wszystkich parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i kontakt do wszystkich duchownych naszej Cerkwi. W Kalendarzu na 2018 rok, w części historycznej, wśród publikacji dotyczących białostockich parafii, znalazł się artykuł o. prot. Piotra Kiryluka opisujący historię naszej parafii.

Czytaj więcej...

Molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego

2017 09 02 rok szkolnyW niedzielę 2 września po pierwszej Boskiej Liturgii sprawowany był molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego, na który licznie przybyły dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Zgodnie ze słowami modlitw nabożeństwa, modlono się o dar mądrości i Bożą łaskę, wspierającą edukację dzieci i pracę nauczycieli.

Czytaj więcej...

Modlitwa za ofiary II wojny światowej.

Pierwszy września to co roku dzień szczególny w historii Polski. W tym roku obchodziliśmy już 78. rocznicę wybuchu II. wojny światowej. Ku uczczeniu pamięci ofiar wojny, w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku została odsłużona panichida w której wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwo naszej parafii i o. Andrzej Jakimiuk.

Czytaj więcej...

Upamiętnienie zburzonego soboru

katedraBracia i Siostry!
Nieustannie pracujemy nad projektem upamiętnienia zburzonego w 1938 roku soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, który znajdował się na ul. Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

Podkategorie