Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Zmiany w harmonogramie niedzielnych Liturgii

2 3Bracia i Siostry!

Ze względu na fakt, iż w niedzielnych nabożeństwach uczestniczy wiele osób, które regularnie przystępują do sakramentu Eucharystii i aby zachować spokój i porządek pomiędzy nabożeństwami, informujemy, że począwszy od 3 grudnia w niedziele po pierwszej Boskiej Liturgii (8.00) nie będą sprawowane molebny oraz panichidy. Wszystkie te nabożeństwa intencyjne mogą być dla Was sprawowane po II Boskiej Liturgii (10.00).

Jednocześnie informujemy, że niedziela nie jest dniem, w którym powinniśmy modlić się za zmarłych. Cerkiew prawosławna wskazuje na te intencje dni powszednie a szczególnie soboty. W żadnym wypadku nie możemy sprawować panichid w dni świąteczne - dwunastu wielkich świąt.

Czytaj więcej...

Spotkanie z cypryjczykami z okupowanego Cypru Północnego

cW sobotę i niedzielę 2 i 3 grudnia w Białymstoku przebywać będzie 8-osobowa delegacja pracowników magistratu Akanthou, miasta położonego w okupowanej przez Turcję północnej części Cypru. Bezpośrednio po nabożeństwie całonocnego czuwania w cerkwi św. Jerzego na Nowym Mieście oraz po pierwszej Boskiej Liturgii w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku, przewidziane są wystawy zdjęć i prezentacje tragicznego losu tego cypryjskiego miasta. Wystarczy powiedzieć, że znajdujące się tam 24 cerkwie zostały zamienione na meczety lub zniszczone. Goście z Cypru chcą podzielić się z nami zarówno swym bólem, jak też nadzieją na odzyskanie utraconych terytoriów. Na spotkanie z gośćmi z Cypru zaprasza Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkanie w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku rozpocznie się w niedzielę 3 grudnia po godzinie 9.30 (po zakończeniu Boskiej Liturgii) w świetlicy parafialnej (ul. Sikorskiego 9).

Akatyst św. Nektariuszowi z Eginy

Nektariusz3Od środy 22 listopada, w każdą środę o godz. 17 w naszej cerkwi będą sprawowane akatysty do św. hierarchy Nektariusza metropolity Pentapolis i hierarchy Eginy. W czasie akatystu wznoszone będą modlitwy za chorych i cierpiących. Po nabożeństwie wszyscy wierni będą mogli pokłonić się świętym relikwiom.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę.

Relikwie św. Nektariusza w parafii Zmartwychwstania Pańskiego

011Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy i na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, z monasteru Przenajświętszej Trójcy na greckiej wyspie Egina, w dniach 17-23 listopada 2017 przybyły relikwie św. hierarchy Nektariusza, metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy.

18 listopada o godz. 16.45 relikwie przybyły do białostockiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Relikwie, grecką delegację oraz cypryjskiego biskupa Grzegorza powitali Jego Ekscelencja Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, Jego Ekscelencja Andrzej, Biskup Supraski, licznie zgromadzone białostockie duchowieństwo oraz setki wiernych, którzy w uroczystej procesji przeszli do świątyni. Słowa powitania wygłosił arcybiskup Jakub, który z wdzięcznością zwrócił się do czcigodnych gości, którzy przywieźli ze sobą drogocenną świętość. Hierarcha wyraził szczególne podziękowania metropolicie Efremowi, albowiem to jego błogosławieństwo i zgoda doprowadziły do tej historycznej pielgrzymki relikwii do Polski. Gospodarz diecezji białostockiej i gdańskiej powitał również biskupa Grzegorza, który przybył do Białegostoku, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie przed relikwiami świętego. O godzinie 17 rozpoczęło się całonocne czuwanie. Wierni szczelnie zapełnili cerkiew. Po zakończonym nabożeństwie o godz. 21 odśpiewano akatyst ku czci świętego. Kolejny akatyst, o godz. 23 był sprawowany w języku polskim. W trakcie wszystkich nabożeństw w parafii Zmartwychwstania Pańskiego relikwie otaczał tłum wiernych. W nabożeństwie aktywnie uczestniczyli wolontariusze pełniący dyżur przy relikwiach. Obok białostockich duchownych relikwie otaczali przedstawiciele rady parafialnej, harcerze z 50 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych oraz uczniowie klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Ikona świętego Nektariusza w parafii Zmartwychwstania Pańskiego

Sw. Nektariusz 21x356 II Medium21 października 2017 roku, do parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przywieziono ikonę św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza z Eginy. Ikonę przygotował ojciec Kirył z kielii św. Prokopiusza na Świętej Górze Atos. Święty Nektariusz jest przedstawiony w postaci stojącej w szatach biskupich, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa. Ikona przybyła do parafii przywieziona z monasteru św. Teodory w Salonikach przez członków rady parafialnej p. Piotra Sulimę i p. Ireneusza Kiczko oraz proboszcza o. Marka Ławreszuka.

W trakcie uroczystości przybycia świętych relikwii do parafii - 18-19 listopada, ikona będzie wystawiona na środku świątyni.

Po zakończeniu świątecznych uroczystości ikona zostanie umieszczona w specjalnie przygotowanym kiocie.

Czytaj więcej...

Szczegółowy program pobytu relikwii w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

ikonka podgladBracia i Siostry!

Zbliża się wyjątkowe wydarzenie w życiu naszej parafii - wizyta świętych relikwii hierarchy i cudotwórcy Nektariusza, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych. Zapraszamy wszystkich do udziału w sobotnich i niedzielnych nabożeństwach, do modlitwy przed świętymi relikwiami, do skłonienia kolan przed współczesnym cudotwórcą i lekarzem dusz i ciał. Przynieśmy przed ołtarz Najwyższego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo świętego Nektariusza, modlitwy i błagania za naszą wspólnotę, za chorych, cierpiących, samotnych i wszystkich tych, którzy są naszymi bliźnimi. Od czasu kanonizacji świętego biskupa Eginy, Bóg wielokrotnie objawił wielkie cuda wobec tych, którzy pielgrzymowali do relikwii świętego Nektariusza. Dzisiaj te relikwie pielgrzymują do nas.

Pamiętajmy o szczególnej modlitwie za naszych bliźnich cierpiących na raka. Święty Nektariusz, który sam przez lata cierpiał tą straszną chorobę, z miłością przyjmuje tych, którzy podobnie jak on, zostali doświadczeni chorobą onkologiczną.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program pobytu relikwii w naszej parafii.

Czytaj więcej...

Spotkanie Grupy 30+ 40+

Społeczność prawosławna Grupy 30+ 40+ zachęca do udziału w spotkaniu organizowanym na parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Odbędzie się ono 27.10.2017 r. (piątek) o godz. 18.15 w domu parafialnym przy ul. Sikorskiego 9. Temat spotkania to „Św. Nektariusz z Eginy. Teolog, wyznawca, cudotwórca.”. Jest on nieprzypadkowy, z uwagi na zbliżający się pobyt relikwii świętego w Polsce. Spotkanie poprowadzi o. Marek Ławreszuk.

Czytaj więcej...

Żywot świętego Nektariusza - audiobook Radia Orthodoxia

logo orthodoxia 90px wysokosci 3Radio Orthodoxia publikuje dźwiękową wersję książki o św. Nektariuszu. Kolejne fragmenty książki „Św. Nektariusz z Eginy. Teolog, wyznawca, cudotwórca” można usłyszeć na antenie Radia Orthodoxia każdy czwartek o godzinie 17:30. Czyta - diakon Mateusz Kiczko.
 
Na stronie radia dostępne są już pierwsze fragmenty książki w wersji audio. Zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Nektariusza i świadectw licznych cudów.

Czytaj więcej...

Koncert w Białymstoku - Kondakion o nawróconej

plakat schola LargeW ubiegłą niedzielę, w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku miało miejsce unikalnie wydarzenie. Zespół „Schola Wegaty” wraz ze śpiewakami z Ukrainy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku pod dyrygenturą Marcina Abijskiego wykonał bizantyjski hymn św. Romana Melodosa „Kondakion o nawróconej”.

Koncert był nietypowy nie tylko ze względu na rzadko słyszane w cerkwi bizantyjskie brzmienie - pieśni zostały wykonane przy zgaszonych światłach oraz bez nagłośnienia – jedynie przy blasku świec, co miało być nawiązaniem do praktyki nabożeństw chrześcijan pierwszych wieków – w słowie wstępu wyjaśnił proboszcz parafii o. Marek Ławreszuk.

Co ciekawe – kanon został wykonany w języku polskim, aby można było skupić się na bardzo pięknym i głębokim tekście, a nie na muzyce - wyjaśnił dyrygent. Tłumaczenia dokonał członek zespołu - muzyk, językoznawca i tłumacz - Maciej Kaziński z Proszowej.

Czytaj więcej...

Niedzielne spotkanie prysłużników

media share 0 02 05 1775f305131cb245c2666d187e43d15e358c261e1538aa4cea3e18642286dc86 b8c05ec0 dbdf 453f bfdf 1f91146f0858

media share 0 02 05 ce97fc28b5cc8a4463a8f43136007546bab536f37262e2fc3cde5fced3b56d6f 3f686388 9145 4e2d bf09 3191b9086fa6

W niedzielę 22 października 2017 roku odbyło się spotkanie dla prysłużników. O. Piotr Kiryluk przygotował dla najmłodszych pomocników w parafii niespodziankę. Integracyjne niedzielne spotka

nie było bowiem podziękowaniem parafii dla tych, którzy regularnie pomagają duchownym w czasie nabożeństw. Dzieci i chłopcy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego przychodzą do cerkwi regularnie. Pomagają nie tylko w trakcie niedzielnych lub świątecznych Liturgii, lecz są także obecni na nabożeństwach całonocnego czuwania czy akatystach. Aktywnie uczestniczą w życiu liturgicznym oraz z chęcią przybywają na organizowane w parafii akcje. Podziękowanie i zachęta przyjęła formy gorącej pizzy. 

Spotkanie odbyło się w świetlicy parafialnej, a młodzi prysłużnicy miło i radośnie spędzili czas wspólnie z duchowym opiekunem bractwa, o. Piotrem.

Czytaj więcej...

Ikona świętego Nektariusza z Góry Atos

dsc04769W sobotni wieczór 21 października 2017 roku, do parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przywieziono ikonę św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza z Eginy. Ikonę przygotował o. Cyryl ze Świętej Góry Atos. Święty Nektariusz jest przedstawiony w postaci stojącej w szatach biskupich, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa. Ikona przybyła do parafii przywieziona z monasteru św. Teodory w Salonikach przez członków rady parafialnej p. Piotra Sulimę i p. Ireneusza Kiczko oraz proboszcza o. Marka Ławreszuka.

Czytaj więcej...

PROGRAM POBYTU RELIKWII ŚW. NEKTARIUSZA Z EGINY W POLSCE

ikonka podgladZ Woli Bożej i dzięki błogosławieństwu i staraniom Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w dniach 17-23 listopada przybędą do Polski relikwie św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza z Eginy. Wszelkie informacje dotyczące tej wizyty będą publikowane na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: https://relikwienektariusza.blogspot.com/

Święte relikwie odwiedzą Warszawę, Białystok, Supraśl, Zwierki, Saki, Grabarkę oraz Stanisławowo. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program i harmonogram wizyty oraz informacje niezbędne dla tych, którzy pragną pomodlić się i pokłonić się przed świętymi relikwiami.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka relikwii św. Nektariusza do Polski - strona informacyjna

Bracia i Siostry!

Z Woli Bożej i dzięki błogosławieństwu i staraniom Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w dniach 17-23 listopada przybędą do Polski relikwie św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza z Eginy. Wszelkie informacje dotyczące tej wizyty będą publikowane na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: https://relikwienektariusza.blogspot.com/

Podkategorie