Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Sprzęt dla niepełnosprawnych

Parafia dysponuje ostatnimi sztukami chodzików dla seniorów (czterokołowe balkoniki dla niepełnosprawnych). Potrzebujące takich urządzeń osoby prosimy o kontakt z proboszczem lub członkami Rady Parafialnej.

Zaproszenie na święto ikony Matki Bożej Wszechkrólowej

Niezbywalną tradycją naszej parafii stały się uroczyste modlitwy ku czci Najświętszej Bogurodzicy, wznoszone w naszej cerkwi w pierwszą niedzielę października. To święto naszej cudownej ikony Bogurodzicy Wszechkrólowej, która przybyła do naszej cerkwi w pierwszych latach budowy i stała się duchowym oknem, przez które wierni składają swe prośby, błagania i intencje przed tron Matki Bożej i Wszechmogącego Boga.

Czytaj więcej...

Wizyta Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wierejskiego Eugeniusza

20 września naszą parafię odwiedziła delegacja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, której przewodniczył arcybiskup Eugeniusz, długoletni rektor Moskiewskiej Akademii Duchownej, profesor MDA. Delegacja przybyła do Białegostoku na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba.

Czytaj więcej...

Historia naszej parafii w Kalendarzu Warszawskiej Metropolii Prawosławnej na 2018 rok

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało oficjalny cerkiewny kalendarz na rok 2018. W każdym nowym tomie, obok wykazu świąt i postów, objaśnień dotyczących terminów, w których można sprawować sakrament małżeństwa, znajduje się aktualny wykaz adresowy wszystkich parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i kontakt do wszystkich duchownych naszej Cerkwi. W Kalendarzu na 2018 rok, w części historycznej, wśród publikacji dotyczących białostockich parafii, znalazł się artykuł o. prot. Piotra Kiryluka opisujący historię naszej parafii.

Czytaj więcej...

Molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego

2017 09 02 rok szkolnyW niedzielę 2 września po pierwszej Boskiej Liturgii sprawowany był molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego, na który licznie przybyły dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Zgodnie ze słowami modlitw nabożeństwa, modlono się o dar mądrości i Bożą łaskę, wspierającą edukację dzieci i pracę nauczycieli.

Czytaj więcej...

Modlitwa za ofiary II wojny światowej.

Pierwszy września to co roku dzień szczególny w historii Polski. W tym roku obchodziliśmy już 78. rocznicę wybuchu II. wojny światowej. Ku uczczeniu pamięci ofiar wojny, w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku została odsłużona panichida w której wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwo naszej parafii i o. Andrzej Jakimiuk.

Czytaj więcej...

Upamiętnienie zburzonego soboru

katedraBracia i Siostry!
Nieustannie pracujemy nad projektem upamiętnienia zburzonego w 1938 roku soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, który znajdował się na ul. Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

Wyjazd dzieci i młodzieży do Monasteru św. Marty i Marii na Górze Grabarce – 19-21 maja 2017

2017 05 20 grabarkaW dniach 19-21 maja odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. W pielgrzymce uczestniczyła młodzież z parafialnego bractwa wraz ze swoim opiekunem o. Piotrem Kirylukiem, którzy spotkali się na Świętej Górze już w piątek 21 maja. W sobotę z naszej parafii wyruszył autokar z młodzieżą, aby również spędzić ten wyjątkowy dzień. Na wyjazd zaprosiliśmy także dzieci z parafii św. Jana Teologa. Opiekunami pielgrzymki byli ojcowie Adam Jakuc i protodiakon Marian Romańczuk oraz katechetki Iwona Romańczuk i Bogusława Suszcz.

Czytaj więcej...

Podkategorie