Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Wielka wieczernia święta Objawienia Pańskiego

19 stycznia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sprawowana była wielka wieczernia rozpoczynająca drugi dzień święta Chrztu Pańskiego. Nabożeństwo sprawowane było w ramach Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Z powodu choroby Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, wieczerni przewodniczył dziekan białostocki ks. mitrat Jerzy Boreczko.
Tuż przed rozpoczęciem wieczornego nabożeństwa do świątyni przybyli: ks. abp Józef Guzdek, metropolita białostocki wraz z towarzyszącymi mu duchownymi z Kościoła rzymskokatolickiego oraz ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wszystkich przybyłych na nabożeństwo przywitał proboszcz parafii ks. prot. Marek Ławreszuk.

Czytaj więcej...

Harmonogram nabożeństw w okresie wizyt duszpasterskich

W związku z obostrzeniami sanitarnymi COVID-19 tradycyjne wizyty duszpasterskie z wodą jordańską w naszej parafii, odbywać się będą w formie modlitwy dla mieszkańców poszczególnych ulic. Po modlitwie osoby zainteresowane będą mogły spotkać się z duchownymi i porozmawiać na ważne dla nich tematy. 

Istnieje możliwość indywidualnych odwiedzin duszpasterskich w domach wiernych. Zapisy w cerkwi w świeszcznom jaszczyku.

Koleda 2022

Harmonogram nabożeństw - styczeń 2022

1 stycznia sobota

0.00 Boska Liturgia i molebień

8.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie

 

2 stycznia niedziela

Św. Jana z Kronsztadu

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Premiera płyty "Tobie przynależy wszelka chwała" - łącze z transmisją

Zapraszamy na premierę naszej płyty!

Rozpoczynamy w piątek 19 listopada o godz. 19.00!

Transmisja na stronie internetowej oraz na antenie Radia Orthodoxia (102,7 Mhz).

Mamy nadzieję, że pieśni śpiewane przez chóry dziecięcy, młodzieżowy i parafialny staną się dla nas inspiracją do modlitwy wspólnotowej i poczucia bliskości Boga.Promocja przepięknie wydanej płyty CD połączona ze śpiewem trzech chórów na żywo, odbędzie się w niedzielę 21 listopada o godz. 10.00 w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ul. Gen. W. Sikorskiego 9!

    

   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia. Składamy serdeczne podziękowania:

   • Urzędowi Miasta Białystok, który udzielił finansowego wsparcia,
   • redakcji Radia Orthodoxia za promocję wydarzenia i umożliwienie realizacji premiery na antenie radiowej,
   • dyrygentom za przygotowanie scenariusza płyty i pracę z chórzystami,
   • chórzystom za zaangażowanie i trud profesjonalnego przygotowania śpiewanych utworów,
   • pani Justynie Korolko za przygotowanie sesji fotograficznej chórzystów,
   • oraz wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w realizację projektu.

Wspólna inicjatywa parafialnych chórów - zaproszenie

Z radością i prawdziwą przyjemnością zapraszamy wszystkich na premierę płyty trzech chórów parafialnych: dziecięcego, młodzieżowego i parafialnego.

Dyrygenci i chórzyści poświęcili ostatnie miesiące na przygotowanie wspólnego repertuaru pieśni liturgicznych, którymi wychwalają Boga. Tak powstała wyjątkowa, wielopokoleniowa i wielokulturowa płyta pt. Tobie przynależy wszelka chwała. Niniejsza płyta przedstawia śpiew liturgiczny trzech chórów Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Śpiewną ofiarę Bogu składają kolejne pokolenia: dzieci, młodzież i ludzie dorośli. Każdy z chórzystów odnalazł w sobie talent i rozwija go na chwałę Bogu.

Treść płyty jest skoncentrowana wokół fundamentów prawosławnej wspólnotowości. Tematyka kolejnych modlitw nawiązuje do Boskiej Liturgii, centralnego i najważniejszego nabożeństwa cyklu dobowego. Poszczególne hymny akcentują szczególne wydarzenie roku liturgicznego, święto Paschy Chrystusowej, czyli Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, centralne i najważniejsze święto cyklu rocznego.

Przedstawione na płycie utwory koncentrują Odbiorców na fundamentalnym celu modlitwy - wychwaleniu Boga, na fundamentalnym celu życia człowieka - zjednoczeniu z Bogiem w misterium Eucharystii dokonywanym podczas Boskiej Liturgii i na fundamentalnym wydarzeniu w dziejach ludzkości - zbawiennej ofierze Bogoczłowieka dokonanej w noc paschalną.

Prezentowane pieśni akcentują jeszcze jeden fundamentalny aspekt Prawosławia, a mianowicie jego powszechność. Modlitwy i ich melodie pochodzą z różnych epok i różnych prawosławnych tradycji liturgicznych. Obok monodii i śpiewu wielogłosowego, melodii liturgicznych pierwszego tysiąclecia, przedstawiono również współczesne wielogłowe opracowania, melodie monastyczne i katedralne, śpiewane dodatkowo w różnych językach. Wszystko to, mamy taką nadzieję, pozwala zrozumieć, iż śpiew liturgiczny Cerkwi ukazuje powszechność i bezgraniczność wiary prawosławnej.

Ze względu na ograniczenia covidowe postanowiliśmy, aby wspólne dzieło chórzystów zostało zaprezentowane w bezpieczny sposób. Zrezygnowaliśmy z koncertu, na którym zgromadziłoby się wielu wiernych na rzecz premiery online.

Szczegóły dotyczące wydarzenia zostały przedstawione na załączonym niżej plakacie.

Czytaj więcej...

Święto ku czci św. Nektariusza z Eginy, metropolity Pentapolis

125430178_3715396811858028_6903304508299610459_o.jpg22 listopada Cerkiew wspomina pamięć św. Nektariusza, metropolity Pentapolis. W naszej parafii w szczególny sposób czcimy pamięć tego współczesnego świętego i cudotwórcy. Z Bożego błogosławieństwa od roku 2017 w naszej cerkwi znajdują się jego relikwie, przed którymi w każdą środę wieczorem gromadzimy się na akatyst.
W czasie, w którym triumfuje pandemia i strach przed chorobą, święty biskup Nektariusz może stać się naszym przewodnikiem, który prowadząc do Chrystusa pozwala wyzwolić się z naszych słabości. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Podczas nabożeństw poprosimy tego wielkiego nauczyciela chrześcijańskiej wiary o dar wiary, nadziei i miłości, o przykład pokory i trwania przy Chrystusie, o zdrowie dla nas i dla naszych bliźnich.

Czytaj więcej...

Nowy diakon w naszej parafii

Dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego ks. Gabriel Masalski z dniem 11 października 2021 roku został mianowany diakonem nadetatowym w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nowemu duchownemu życzymy wielu łask Bożych oraz radości ze służby przed tronem Najwyższego. 

a.jpg

Czytaj więcej...

Święto ku czci Matki Bożej Królowej Wszystkich

HM7A00603 października cerkiew Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przyjęła licznie zgromadzonych wiernych, którzy przybyli na wspólną modlitwę przed ikoną Matki Bożej Królowej Wszystkich. Parafialną tradycją stała się organizacja święta w pierwszą niedzielę października. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Królowej Wszystkich już od dawna stało się drugim świętem parafii.

Uroczystości modlitewne rozpoczęły się sobotnim nabożeństwem wieczornym, w którym uczestniczyli duchowni ze skitu w Odrynkach, białostockich parafii św. Jana Teologa, św. Jerzego i św. Pantelejmona.

Świąteczna niedziela rozpoczęła się oświęceniem wody w kapliczce, które sprawował prot. Mateusz Kiczko. O godz. 9.30 duchowieństwo oraz wierni powitali zwierzchnika diecezji, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, który przewodniczył Boskiej Liturgii. W sprawowanej przez Arcybiskupa Jakuba Boskiej Liturgii uczestniczyli duchowni parafii oraz przybyli na uroczystości goście: o. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, o. mitrat Anatol Ławreszuk, rezydent parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, o. mitrat Andrzej Bierezowiec, rezydent parafii Św. Ducha w Białymstoku, prot. Paweł Łapiński, wikariusz parafii św. Piotra i Pawła w Wasilkowie, prot. Jan Wołkowycki dyrektor Prawosławnego Domu Miłosierdzia Samarytanin w Hajnówce, prot. Piotr Augustyńczuk proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach, prot. Michał Czykwin i prot. Adam Jakuc, wikariusze parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, o. Piotr Omelczuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku, o. Ivan Nikulin, wikariusz parafii św. Jerzego w Białymstoku, o. Piotr Makal, wikariusz parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku, o. Dariusz Sulima, proboszcz parafii św. Mikołaja w Ornecie oraz protodiakon Wiaczesław Perek z parafii katedralnej św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa, po raz pierwszy śpiewały trzy parafialne chóry. Chórem dziecięcym dyrygowała p. Aleksandra Pawluczuk, chórem młodzieżowym - lektor Milosz Bogić, zaś chórem parafialnym - dyrygenci p. Dawid Jakubowski i p. Iwona Randhawa.

Czytaj więcej...

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Liturgia dla osób pracujących.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego - Krzyż w Tradycji Cerkwi PrawosławnejW poniedziałek 27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego w naszej parafii będzie sprawowana poranna Boska Liturgia o godzinie 5:30. Osoby uczestniczące w nabożeństwie prosimy o wcześniejsze przystępowanie do sakramentu spowiedzi - w niedzielę podczas liturgii lub całonocnego czuwania.

 

26 września nd.

8.00 Boska Liturgia

10.00 Boska Liturgia

17.00 całonocne czuwanie z wyniesieniem Krzyża Pańskiego

 

27 września poniedziałek

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

5.30 Boska Liturgia

9.00 Boska Liturgia

Wizyta metropolity Joannicjusza

wmzcz21 11
W czwartkowe przedpołudnie, 16 września b.r., naszą parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Joanicjusz Metropolita Czarnogóry i Przymorza. Metropolita Joannicjusz, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz towarzyszący im duchowni zostali powitani przez prot. Marka Ławreszuka oraz prot. Piotra Kiryluka. Goście odwiedzili cerkiew parafialną, kaplicę chrzcielną oraz świetlicę parafialną, gdzie zapoznali się ze specyfiką białostockiej parafii oraz historią zburzonego w 1938 roku białostockiego soboru Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj więcej...

Kalendarz ścienny na 2022 rok

Serdecznie zachęcamy do zakupu kalendarza na 2022 rok ilustrowanego zdjęciami z życia naszej parafii. W kalendarzu znajdziemy daty najważniejszych świąt parafialnych, 12 wielkich świąt cerkiewnych, zaznaczone dni postne, dni szczególnej modlitwy za zmarłych oraz imiona świętych wspominamych przez Cerkiew. Kalendarz jest cegiełką na remont domu parafialnego, który rozpocznie się pod koniec bieżącego roku.

IMG_2414.jpeg

Czytaj więcej...

Podkategorie