Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

III rocznica śmierci ś.p. prot. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

24 lutego 2021 przypadła III rocznica śmierci ś.p. prot. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego. W parafii sprawowano Boską Liturgię i panichidę, wznosząc modlitwy za spokój duszy ś.p. o. Włodzimierza, pierwszego proboszcza parafii.

 

Panichida po ś.p. prot. Włodzimierzu Cybulińskim

Harmonogram nabożeństw – marzec 2021

Harmonogram nabożeństw marzec 2021

 

3 marca środa

8.00 Boska Liturgia

17.00 akatyst św. Nektariusza

 

4 marca czwartek

17.00 akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

Czytaj więcej...

Monasterskie produkty - ogłoszenie

białystok

Bracia z Monasteru św. Dymitra zapraszają do zakupu naturalnych produktów spożywczych. W najbliższą niedzielę, 24 stycznia w godzinach 9-12 zapraszamy po nabożeństwach na plac parafialny przy cerkwi.

Wigilia Narodzenia Jezusa Chrystusa

136358302 4594031013947011 3816132787810388474 oJuż jutro wigilia święta Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyjątkowy dzień. Postny i świąteczny zarazem. Postny - ze względu na oczekiwanie spotkania z Nowonarodzonym. Świąteczny - ze względu na poczucie bliskości Boga, który zbliża się do naszych serc.
 
Poranne nabożeństwo wigilii święta rozpoczyna się nabożeństwem godzin. Duchowny wynosi na środek świątyni ewangeliarz. Najpierw czytane są 3 psalmy, później starotestamentowe proroctwo o narodzinach Mesjasza i nowotestamentowy list. Duchowny czyta Ewangelię. Słuchając czytań odczuwamy to, co czuli starotestamentowi prorocy. Chcemy, aby Bóg objawił się nam i był z nami. Chór śpiewa: Bądź gotowe Betlejem, raduj się... Ale jeśli palestyńska wieś ma napełniać się radością, to czy serca wyznawców Zbawiciela mają być obojętne? Jeśli przyroda i świat nieożywiony wychwala Pana, to czy podobna radość nie powinna brzmieć z naszych serc?
 
Kiedy kapłan wniesie ewangeliarz do prezbiterium rozpoczyna się wieczernia i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Podczas wieczerni słyszymy kolejne czytania starotestamentowe. Osiem proroctw o zapowiedzianym i zrodzonym w Betlejem Mesjaszu. Przepełnieni radością składamy ofiarę eucharystyczną. Dziękujemy Bogu za bezgraniczną miłość i prosimy, aby pozwolił nam uczestniczyć w nocy Jego narodzin.
 
Nie zamykamy naszej nadziei ograniczając ją wyłącznie do nas. Modlimy się za cały świat. Składając ofiarę eucharystyczną wspominamy naszych przyjaciół, bliskich, członków naszych rodzin. Tych, którzy są z nami i tych, którzy odeszli do wieczności. Dla nas wszystkich rodzi się Zbawiciel. Ich imiona zapisujemy i przekazujemy duchownym. Oni modląc się kładą cząstki prosfor wokół Bożego Baranka. Wszyscy wspomniani mistycznie gromadzą się na diskosie - wokół Nowonarodzonego.

Czytaj więcej...

Sprzedaż choinek przy parafii

Informujemy że w najbliższych dniach przy parafii będą sprzedawane świeże żywe choinki. Osoby zainteresowane zapraszamy w sobotę, niedzielę i poniedziałek 2-4 stycznia. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego ul. gen. W. Sikorskiego 9.

pol_pl_Jodla-kaukaska-cieta-choinki-choinka-180-240cm-139284_5.jpg

Odliczenie darowizny na parafię od podatku - informacje

Bracia i Siostry!

Przedstawiam ważną informację dotyczącą składania ofiar na parafię, która pozwoli odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny.

Jeżeli wspieramy finansowo swoją parafię, możemy te darowizny odliczyć od swojego dochodu przed opodatkowaniem. Są dwie ulgi kościelne – jedna jest ograniczona do 6% dochodu, a druga nie ma żadnego limitu.

Wypełniając PITa możemy pomniejszyć nasz dochód przed obliczeniem podatku o dokonane darowizny na cele kultu religijnego lub na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą może być odliczona w całości od dochodu.

Czytaj więcej...

Wizyty duszpasterskie z wodą jordańską - ważne informacje

Bracia i Siostry!

Z powodu epidemii COVID nie możemy odbyć tradycyjnych wizyt duszpasterskich w Waszych domach. Epidemia i trudna sytuacja w wielu rodzinach sprawia jednak, że powinniśmy jeszcze bardziej starać się zbliżyć z naszym Miłosiernym Bogiem, poświęcić mu swoje życie, troski i radości, a przede wszystkim zaprosić aby Jego łaska była z nami i z naszymi bliskimi.

To, co nas prawdziwie jednoczy z Bogiem to wiara, nadzieja i miłość. Wszystkie te cnoty realizujemy poprzez jedność z Bogiem w misterium Eucharystii. Ciało i Krew Jezusa Chrystusa są dla nas darem i świętością. Sam Zbawiciel nazwał je chlebem życia – pokarmem, który da nam życie wieczne. Nawet najgorsze problemy rozpadają się w pył w obliczu Bożej wszechmocy. Świętość Bożego daru i Boża miłość nie zna barier i pokonuje wszelkie przeszkody. Często tą najpoważniejszą barierę strachu budujemy my sami.

W te dni pamiętajmy o naszej relacji z Bogiem. Nie rezygnujmy z niej z powodu strachu. Nie tłumaczmy się odpowiedzialnością za zdrowie innych ludzi w sytuacji, kiedy zamieniamy nasze duchowe życie w pozbawioną Boga pustynię. W każdej sytuacji świadomie wybierajmy kroki, które możemy podjąć i te, z których możemy zrezygnować. Życie liturgiczne i modlitewne w naszej parafii trwa niezmiennie. Jak zawsze, każdy z nas ma możliwość przystąpienia do misterium spowiedzi i jedności z Jezusem Chrystusem w świętej Eucharystii.

Czytaj więcej...

Aktualna sytuacja naszej parafii

Bracia i Siostry,

bieżący rok nie jest najlepszym czasem do realizacji prac remontowych. Z tego względu przesuwamy kilka, mniej lub bardziej, palących kwestii związanych z konserwacją naszej cerkwi na przyszłość. Jedną z takich poważnych inwestycji jest zabezpieczenie elewacji budynku, usunięcie pękniętych cegieł i zabezpieczenie ścian przed penetracją wody. To z pewnością najtrudniejsza kwestia, która wymaga fachowej ekspertyzy i z całą pewnością zostanie podzielona na etapy. Chociaż zauważamy spękania elewacji cerkiewnej nie będziemy w stanie przeprowadzić jednorazowo wszystkich wymaganych napraw. Patrząc na stronę ekonomiczną, podejmiemy próbę remontu elewacji rozłożonego na etapy, a wszystko będzie w dużej mierze uzależnione od możliwości finansowych. To przed nami.

A co się dzieje aktualnie w parafii?

Po niecałych dwudziestu latach jesteśmy zmuszeni odnowić ikonograficzną lamperię w prezbiterium, która niezwykle szybko uległa degradacji. W okresie letnim próbowaliśmy oczyścić dolne ściany prezbiterium, co udowodniło, że jedyną możliwością jest ich ponowne odmalowanie. Sadza, pył i uszkodzenia fizycznie sprawiają, że nie mogą być już one oczyszczone, a jedynym wyjściem stało się ich ponowne malowanie (po niezbędnym oczyszczeniu z sadzy).

Aktualnie w prezbiterium prowadzone są prace malarskie. Tworzona jest nowa lamperia, która nawiązuje do starego oryginału. Aby uniknąć tak szybko postępującej degradacji polichromii musimy również poprawić wentylację prezbiterium poprzez montaż dodatkowych wywietrzników. Brak cyrkulacji powietrza sprawia, że sadza i dym z palących się w cerkwi świec bardzo szybko osadza się na ścianach. 

Czytaj więcej...

Święto ku czci św. Nektariusza z Eginy, metropolity Pentapolis

125430178_3715396811858028_6903304508299610459_o.jpg22 listopada Cerkiew wspomina pamięć św. Nektariusza, metropolity Pentapolis. W naszej parafii w szczególny sposób czcimy pamięć tego współczesnego świętego i cudotwórcy. Z Bożego błogosławieństwa od roku 2017 w naszej cerkwi znajdują się jego relikwie, przed którymi w każdą środę wieczorem gromadzimy się na akatyst.
W czasie, w którym triumfuje pandemia i strach przed chorobą, święty biskup Nektariusz może stać się naszym przewodnikiem, który prowadząc do Chrystusa pozwala wyzwolić się z naszych słabości. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Podczas nabożeństw poprosimy tego wielkiego nauczyciela chrześcijańskiej wiary o dar wiary, nadziei i miłości, o przykład pokory i trwania przy Chrystusie, o zdrowie dla nas i dla naszych bliźnich.

Czytaj więcej...

Podkategorie